Wydarzenia » WOLONTARIAT W SZPITALU DZIECIĘCYM

Wolontariat w szpitalu dziecięcym

W dniu 28.09.2018r. wychowankowie Kacper Rak i Denis Niewidok udali się do szpitala dziecięcego w Wałbrzychu, gdzie uczestniczyli w zajęciach z wolontariatu. Były to zajęcia  w ramach projektu ,,Serce na dłoni”. Przed wyjazdem wychowankowie zostali zapoznani z ideą wolontariatu, omówiliśmy wspólnie kodeks etyczny wolontariusza. Przypomnieliśmy, jakie cechy powinien posiadać wolontariusz pracujący z chorymi dziećmi. Omówiliśmy wspólnie zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać na oddziałach szpitalnych i jak powinni zachowywać  się wychowankowie.

W szpitalu nasi wychowankowie zwiedzili oddziały szpitalne, świetlicę szkolną i miejsca pracy personelu medycznego. W świetlicy oddziału pediatrycznego uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Wspólnie z hospitalizowanymi dziećmi przygotowali wystawę plastyczną zatytułowaną ,,Witamy jesień”. Denis i Kacper godnie reprezentowali naszą placówkę, służyli pomocą, byli zaangażowani i wrażliwi na potrzeby chorych dzieci.

Tekst i zdjęcia - O. Kroczak.......