Wydarzenia » WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W AKCJI "REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ"

Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji
"Rekord dla Niepodległej"

9 listopada 2018r. cała społeczność naszego ośrodka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji pod nazwą Rekord dla Niepodległej, której organizatorem jest Minister Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzieci i Młodzieży przy MEN. Do tego przedsięwzięcia nasi chłopcy wraz z nauczycielami panią Iwoną Baran i panem Krystianem Machowczykiem, przygotowywali się od prawie dwóch tygodni. Tego dnia,  już o godzinie 10.45 rozpoczęliśmy uroczystość, którą oficjalnym przemówieniem rozpoczął Dyrektor naszego Ośrodka – pan Piotr Schienke. Podczas przemowy nawiązał do wydarzeń sprzed stu lat i podkreślił znaczenie Narodowego Święta Niepodległości dla naszego kraju.
Punktualnie o godzinie 11.11 na sali gimnastycznej naszej szkoły rozbrzmiała  melodia  hymnu polskiego. Wszyscy zgromadzeni uczniowie, grono pedagogiczne a także pracownicy obsługi i administracji, odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, przyczyniając się tym samym do ustanowienia nowego rekordu w ramach akcji, do której zgłosiło się ponad 24 tysiące polskich szkół.
Chwilę po zakończeniu hymnu, zameldowaliśmy wszystkim poległym za naszą ojczyznę o wykonaniu zadania. Uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy…

Tekst i zdjęcia - K. Machowczyk........