Wydarzenia » CERAMIKA W EDUKACJI PLASTYCZNEJ

Ceramika w edukacji plastycznej

Ważnym jest, aby pasję wzmacniać cały czas nowymi bodźcami. 8 grudnia 2018 roku wychowawca, pan Mirek Sopicki uczestniczył w  szkoleniu prowadzonym przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli- Centrum Anima zatytułowane- Ceramika w edukacji plastycznej i na zajęciach terapeutycznych. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników  w umiejętności związane z techniką modelowania ręcznego w glinie, mające zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Na początku prowadząca, Pani Anita Chmiel  będąca artystą plastykiem, absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w bardzo ciekawy sposób opowiedziała nam o historii ceramiki i wykorzystaniu jej w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Po tym krótkim aczkolwiek bardzo interesującym wstępie przystąpiliśmy do zajęć praktycznych. Wykonywaliśmy dwie prace. Pierwsza (wazon wykonany technika wałeczkową) miała za zadanie wydobycie indywidualnych cech twórcy, osoby uczestniczącej w terapii (ocenianie kształtujące i wspomagające). Celem drugiej pracę w grupie, jako formę pracy terapeutycznej. Każde tego typu szkolenie jest dla mnie źródłem wielu inspiracji i pomysłów na kolejne zajęcia z nasza młodzieżą - mówi pan Mirek, który ma nadzieję na udział w kolejnych szkoleniach prowadzonych przez Centrum Anima.

Tekst i zdjęcia - M. Sopicki.......