Wydarzenia » ROZDANIE DYPLOMÓW I NAGRÓD

Rozdanie dyplomów i nagród

W dniu 13.06.2019r. w sali gimnastycznej naszego Ośrodka odbyło się uroczyste podsumowanie bieżącego roku szkolnegow trakcie któregonasi wychowankowie otrzymali dyplomy, wyróżnienia, pochwały oraz upominki i nagrody rzeczowe za uzyskanie wysokich wyników w nauce, właściwe wywiązywanie się z obowiązków ucznia i wychowanka oraz zaangażowanie w różne formy aktywności.

 

W tym roku szkolnym ośmiu uczniów zostało nagrodzonych za uzyskanie wysokiej średniej ocen pomiędzy 4,0-4,59 i byli to uczniowie: Dawid Urban, który uzyskał najwyższą średnią ocen – 4,59, Jakub Szaj ( 4,53), Marcin Kwietniewski ( 4,5), Wiktor Bieniek ( 4,5), Mateuz Marszałek ( 4,47), Marcin Krywin (4,29), Mateusz. Krzemiński ( 4,21) oraz Hubert. Jagiełło ( 4,0).

 

W trakcie spotkania z młodzieżą podsumowane zostały także różnorodne konkursy:

Konkurs „Jestem punktualny” - którego celem jest nagrodzenie wychowanków sumiennie wywiązujących się obowiązku systematycznej obecności na zajęciach lekcyjnych i braku spóźnień. Najlepszą frekwencją wykazali się: Kamil Białowus, Łukasz Kobylański, Dawid Urban, Hubert Jagiełło, Dominik Tłumak, Marcin Kwietniewski, Jakub Szaj i Mateusz Marszałek.

 

Konkurs na najstaranniej prowadzone zeszyty przedmiotowe – którego ideą jest nagrodzenie uczniów wytypowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, którzy starannie i systematycznie prowadzą zeszyty przedmiotowe.

Pochwały otrzymali uczniowie, których wytypowano dwukrotnie: Mateusz Krzemiński, Andrzej Micorek, Marcin Walkowiak, Hubert Jagiełło, Nataniel Mikrut i Jakub Szaj.

Wyróżnienia otrzymali uczniowie wskazani trzykrotnie: Dominik Tłumak, Adrian Lechocki i Dawid Dworecki.

III miejsce z liczbą czterech wskazań uzyskali dwaj uczniowie:Radosław Bednarz i Patryk Kowalczyk.

II miejsce z liczbą sześciu wskazań uzyskało czterech uczniów: Dawid Urban, Wiktor Bieniek, Mateusz Lewandowski i Rafał Stanisławski.

Faworytami okazali się dwaj uczniowie: Mateusz Marszałek i Marcin Krywin, których wskazało siedmiu nauczycieli.

 

Konkurs „Złotousty MOW”- którego głównym celem  jest propagowanie używania kulturalnego słownictwa i jednocześnie niwelowanie niewłaściwego, wulgarnego i nieakceptowanego społecznie wypowiadania się. Konkurs prowadzony przez cały rok szkolny i ściśle powiązany z obowiązującą w placówce procedurą niwelowania wulgarnego słownictwa.

III – miejsce zajęli: Damian Iwanecki, Dominik Tłumak i Mateusz Marszałek.

II – miejsce Wiktor Bieniek.

I – miejsce – Hubert Jagiełło, Marcin Krywin i Radosław Bednarz.

 

W tym szczególnym dniu nagrodzono także dziesięciu wolontariuszy świadczących pracę na rzecz różnych lokalnych instytucji. Do nagrodzonych należą: Rafał Stanisławski, Adrian Lechocki, Jakub Szaj, Denis Niewidok, Łukasz Kobylański, Mateusz Krzemiński, Kacper Rak, Kamil Białowus, Hubert Jagiełło i Kamil Zieliński.

 

W trakcie apelu nagrodzono także wychowanków, którzy przez cały semestr dbali o czystość i porządek w swoim otoczeniu. Konkurs czystości podsumowany był w kilku kategoriach.

Nagrodzono najładniejsze i najbardziej zadbane sypialnie: IV miejsce zajęła sypialnia 51 z grupy IV w której mieszkali D. Urban, K. Zieliński, W. Bieniek, D. Tłumak i Ł. Malecha.

III miejsce zajęła sypialnia nr 11 z gr. II  w której mieszkają wychowankowie: Ł. Kobylański, K. Szyjka i K. Rak.

II miejsce sypialnia nr 10A z gr. III (M. Marszałek i M. Krzemiński) natomiast miejsce I zajęła sypialnia nr 42 z grupy I zamieszkiwana przez Mateusza Lewandowskiego, Adriana Lechockiego, Denisa Niewidoka i Patryka Kowalczyka.

Wyróżnienia za zadbany kącik w swoim otoczeniu otrzymało szesnastu wychowanków.

W kategorii najbardziej zadbanej grupy wychowawczej III miejsce w konkursie czystości zajęła egzekwo grupy II i grupa III, II miejsce gr. IV i I miejsce gr. I.

 

Kolejną nagrodzoną grupą była reprezentacja placówki w składzie: D. Urban, M. Lewandowski, M. Krzemiński, M. Marszałek, K. Zieliński D. Iwanecki, A. Micorek, J. Woźniaki i J. Szaj),  która reprezentuje placówkę na licznych zewnętrznych turniejach i rozgrywkach o charakterze sportowym.

 

Pamiątkowe dyplomy oraz narody wręczono także uczniom wytypowanym przez nauczycieli i wychowawców za czołowe miejsca w różnego rodzaju konkursach: sportowych, przedmiotowych, plastycznych, a także szczególe zaangażowanie w różne formy aktywności:

 1. Turniej Gry w Boule – organizator p. K. Machowczyk
 2. Konkurs przedmiotowy z WOS „15 lat obecności w Unii Europejskiej”– p. D. Sienkowiec
 3. Konkury przedmiotowe z j. polskiego: „Znam mity greckie” oraz „Jestem Mistrzem Ortografii”, a także za szczególne postępy w nauce tego przedmiotu – p. D. Smoczyńska.
 4. Konkurs Biblijny „Droga do wiary uczniów Jezusa” - ks. J. Klimontowski.
 5. Konkurs przedmiotowy z edukacji dla bezpieczeństwa „Wiem jak się zachować w każdej sytuacji”– p. M. Sopicki.
 6. Za aktywny udział w zajęciach wychowawczych- p. D. Pawelec.
 7. Konkurs przedmiotowy z wychowania do życia w rodzinie ”Jestem kulturalny, wiem jak się zachować” - p.I. Baran.
 8. Konkurs przedmiotowy z biologii „Przyroda Ojczysta” –p.I. Baran.
 9. Konkurs przedmiotowy z chemii „Znam i rozumiem chemię”- p. I. Baran.
 10. Za zaangażowanie w zajęcia muzyczne – p. K. Jefmański.
 11. Konkurs przedmiotowy z j. niemieckiego: "Hallo Deutschland” – p. O. Kroczak.
 12. Konkurs plastyczny z okazji obchodów Światowego Dnia bez Papierosa – p. K. Michalak.
 13. Konkurs przedmiotowy z matematyki „Mistrz Tabliczki Mnożenia” – p. P. Szulwach.
 14. Konkurs przedmiotowy z plastyki „Najlepszy Artysta” – p. I. Fiebich – Bednarska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym wychowankom oraz życzymy dalszych sukcesów.

Tekst - E. Kłysz. Zdjęcia - T. Gołębiewski, K. Jefmański.......