Wydarzenia » KONFERENCJA NAUKOWA WWSZiP W WAŁBRZYCHU

Konferencja Naukowa WWSZiP w Wałbrzychu

W dniach 26-27 września 2019r. w Wałbrzychu miała miejsce, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości, ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Współczesne poszukiwania w pedagogice. Teoria-badania-praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu”. Wydarzeniu temu towarzyszyła premiera najnowszej publikacji „Prace Naukowe. Tom 47” w której ogłoszono artykuły będące źródłem zaprezentowanych przez ich autorów prelekcji na wałbrzyskiej konferencji. W konferencji wzięli udział władze i nauczyciele akademiccy WSZiP, reprezentanci środowisk akademickich oraz zebrani goście z krajowych uczelni wyższych. Wśród uczestników konferencji znalazł się Pan Daniel Sienkowiec, nauczyciel historii oraz WOS Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu, a także nauczyciel akademicki WSZiP, którego artykuł pt. „Modele oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych jako element pedagogiki resocjalizacyjnej. Przykłady dobrych praktyk realizowanych w MOW w Wałbrzychu” znalazł się na łamach najnowszych „Prac Naukowych”.

Podczas wygłoszonej w trakcie konferencji prezentacji autorstwa Daniela Sienkowiec zaprezentowane zostały różnorodne – mieszczące się we współczesnej strategii postępowań resocjalizacyjnych – modele oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych podejmowanych w DMOW. Prelekcja „Modele oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych jako element pedagogiki resocjalizacyjnej. Przykłady dobrych praktyk realizowanych w MOW w Wałbrzychu”, wzbogacona prezentacją multimedialną zawierającą liczne zdjęcia ukazujące przykłady dobrych praktyk realizowanych w DMOW Wałbrzych, zainicjowała dyskusję o jakości podejmowanych działań we współczesnym procesie edukacyjno-wychowawczym. W odniesieniu do zaprezentowanej prezentacji podjęto  – w trakcie dyskusji pokonferencyjnych – próbę wskazania kluczowych pytań na temat bieżących kierunków działań z zakresu resocjalizacji oraz zdefiniowania ich standardów w ośrodkach typu wychowawczo-resocjalizacyjnych, zarówno w kontekście oczekiwań społecznych, jak i wymogów stawianych przez ustawodawcę.

Fotorelacja - I. Spychała, D. Sienkowiec........