Wydarzenia » KONFERENCJA W DODN WE WROCŁAWIU

Konferencja w DODN we Wrocławiu

Dnia 25 września 2019r. we wrocławskim oddziale DODN miała miejsca konferencja skierowana dla pracowników placówek oświatowych, wychowawców klas, opiekunów Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Spotkanie zatytułowane Wychowanie do wartości – Idziemy w jasną…”, spotkało się z dużym zainteresowaniem, zapełniona sala szkoleniowa świadczyła o trafnym wyborze ważnej tematyki społecznej podejmowanej podczas tego wyjątkowego spotkania. W konferencji jako przedstawiciele Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu wzięli udział nauczyciel j. polskiego Dorota Smoczyńska oraz nauczyciel historii oraz WOS, Daniel Sienkowiec. Konferencję rozpoczęła, jej główne założenia i cele przedstawiła dr Jolanta Horyń, dyrektor DODN Wrocław. Następnie interesujący wykład pt. „Wychowanie patriotyczne i obywatelskie dzieci i młodzieży w Polsce” wygłosił Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. Bardzo ciekawa prelekcja, nawiązująca do postaw obywatelskich Polaków na przełomie wieków, spotkała się z uznaniem przedstawicieli środowisk nauczycielskich licznie zgromadzonych w siedzibie DODN Wrocław. Kolejne interesujące referaty wygłosili m.in. Paweł Grabczewski z wrocławskiej Straży Miejskiej („Rola seniora w społeczności lokalnej Wrocławia”), Renata Mauer-Różańska przybliżyła losy polskich sportowców w okresie XX wieku jako wzorów do naśladowania dla współczesnej młodzieży („Bohaterscy sportowcy”), Magdalena Szymerowska i Robert Pieńkowski omówili spotkania ze świadkami historii, zaś Katarzyna Kaźmierczak z Fundacji „Sensoria” zreferowała bilans kilkuletniej ogólnopolskiej kampanii „BohaterON-włącz historię!”. Liczne, bardzo zróżnicowane i ciekawe prelekcje pokazały jak istotnymi współcześnie przesłankami oraz ważnymi w procesie edukacji kwestiami są takie pojęcia jak patriotyzm, szacunek dla ojczyzny, znajomość wspólnej historii i jej dogłębne zrozumienie.

Tekst i zdjęcia - D. Sienkowiec........