Wydarzenia » III ZJAZD TUTORÓW SZKOLNYCH

III Zjazd Tutorów Szkolnych

25 października 2019 odbył się III Zjazd Tutorów Szkolnych w gronie tutorów z całej Polski, w tym także przedstawiciela naszej placówki, pani Krystyny Osiewały. Spotkaliśmy się by wymieniać się doświadczeniami oraz inspiracjami. Zjazd odbył się we Wrocławiu w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich. Autor koncepcji szkół „ALA”  – Mariusza Budzyńskiego wystąpił na wstępie z wykładem: „Tutoring szkolny i jego oddziaływanie terapeutyczne w świetle "pedagogiki dialogu" ks. Janusza Tarnowskiego i "podejścia skoncentrowanego na osobie" Carla Rogersa. Założeniem Zjazdu była ewaluacja projektu „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Warsztaty dotyczyły  samego wdrożenia tutoringu, a także określenia oddziaływania tutoringu na rozwój podopiecznego tutora w przestrzeni szkoły (w tym szkół w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych ).

Tekst i zdjęcia - K. Osiewała