Wydarzenia » MY TEŻ MOŻEMY POMÓC

My też możemy pomóc

W dniu 30.01.2020r. w godzinach popołudniowych, wszyscy wychowankowie naszej placówki zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia przeprowadził ratownik medyczny pan Paweł Michalik. Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych, przygotowując uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach. Każda przeszkolona osoba z naszej placówki zareaguje w razie wypadku,  stanu zagrożenia życia, a także w razie konieczności udzieli pierwszej pomocy tzn.  resuscytacji krążeniowo-oddechowej, mającej na celu przywrócenie krążenia i oddechu.

Tekst i zdjęcia - K. Osiewała