Wydarzenia » MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WODY

Międzynarodowy Dzień Wody

W dniu 22 marca 2020 roku,  w naszym ośrodku odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Wody. Wydarzenie powyższe miało charakter prelekcji. Młodzież naszej placówki miała okazję zapoznania się z celami i motywami ustanowienia tego święta przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zaprezentowano im również prezentację w postaci filmu uświadamiającego znaczenie wody dla wszelkiego życia na ziemi oraz konieczności jej oszczędzania, oczyszczania i planowania jej zużycia a także problemów wynikających z jej niedoboru bądź braku.

Na wstępie prelekcji wystąpiło dwóch wychowanków, którzy odczytali przygotowane przez siebie informacje dotyczące historii i celów dla których święto to zostało ustanowione oraz znaczenia wody, jej struktury i występowania:

"Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ponad miliard osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Brak dostępu do wody pitnej to śmiertelne choroby oraz mniejsze szanse życiowe dorosłych i dzieci, którzy spędzają długie godziny na wędrówkach do studni. Woda, inaczej tlenek wodoru - jeden z najszerzej rozpowszechnionych w przyrodzie związków chemicznych, o wzorze H₂O. Jest główną składową świata roślin i zwierząt. Najważniejszą z perspektywy biologicznej jest woda słodka dzięki której możliwe jest utrzymanie wielu fundamentalnych funkcji życiowych wszystkich organizmów żywych. Woda na Ziemi to przede wszystkim oceany, morza, rzeki i jeziora, jako ciecz  oraz lodowce jako ciało stałe a także w atmosferze w postaci pary wodnej i chmur, jako gaz. W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, według której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Tymczasem słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się ona odtworzyć. Niech nas nie zwiedzie termin „błękitna planeta”, którym określa się czasem Ziemię. Choć w ok. 70% pokrywa ją woda, to zaledwie 2,5% to woda słodka, tak niezbędna nam do życia. To nasz skarb – dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas.”

Tekst - P. Lachowski. Zdjęcia - K. Machowczyk.......