Wydarzenia » AKCJA "SZKOŁA DO HYMNU"

Akcja "Szkoła do hymnu"

W tym roku po raz trzeci nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu narodowego dnia 10 listopada o godzinie 11:11. Dyrektor placówki pan Piotr Schienke wyjaśnił cel akcji „Szkoła do hymnu” , która polegała na odśpiewaniu przez społeczność szkolną czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego” w dzień poprzedzający Narodowe Święto Niepodległości. 11-go  Listopada jest  szczególną datą dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków i to, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju. – Hymn to jeden z  symboli  naszego narodu, dlatego przed przystąpieniem do śpiewu pani Krystyna Osiewała – bibliotekarka naszej szkoły przedstawiła historię związaną z najważniejszą pieśnią naszego kraju. W tym dniu śpiewając hymn narodowy, ubrani w narodowe barwy, wspólnie staraliśmy się pokazać, że jesteśmy Polakami – patriotami.