Wydarzenia » DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca obchodzimy uroczyście jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, polskie święto państwowe ustanowione decyzją Sejmu RP w 2001r. poświęcone pamięci  żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Podczas zrealizowanych z uczniami szkoły zajęć - pod opieką nauczyciela Pana Daniela Sienkowiec - omówiono dzieje polskiego podziemia antykomunistycznego po 1945r., przybliżono w oparciu o materiały m. in. z Instytutu Pamięci Narodowej, sylwetki polskich bohaterów (m.in. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, rotmistrza Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny „Inki” i innych) których niezłomna postawa i wierność niepodległej Polsce symbolizuje tragiczny los wielu Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie wykonali również prace artystyczne nawiązujące swoją wymową do omawianego tematu zajęć edukacyjnych. Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” nie tylko przywołują pamięć, ale też skłaniają do refleksji nad złożonymi i tragicznymi wydarzeniami w naszej historii.

Tekst i zdjęcia - D. Sienkowiec