Wydarzenia » "DOLNOŚLĄSKI EUROFIT 2021"

Rozpoczynamy Powszechny Test Sprawności Fizycznej
„Dolnośląski Eurofit 2021”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia przy Dolnośląskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego p. Radosława Zająca przystąpili do Powszechnego Testu Sprawności Fizycznej „Dolnośląski Eurofit 2021”.  Akcja, która odbywa się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i ma za zadanie przeprowadzenie diagnozy sprawności fizycznej uczniów z naszego regionu, a tym samym działanie w kierunku utworzenia nowego programu „SPORT LUBIĘ TO”. Dodatkowo pieczę nad wydarzeniem sprawuje Szkolny Związek Sportowy oraz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Przedsięwzięcie to stanowi wspaniałą formę aktywizacji młodzieży,  a tym samym stwarza możliwość relatywnej oceny sprawności fizycznej naszych uczniów. Część zadań wymagała stworzenia ciekawych przyrządów gimnastycznych, a różnorodność ćwiczeń została z entuzjazmem odebrana przez naszych chłopców. Test został opracowany przez Komitet Badań nad Sportem przy Radzie Europejskiego Komitetu Rozwoju Sportu w 1988 roku dla potrzeb szkolnego wychowania fizycznego i sportu oraz prowadzenia badań naukowych. Znajduje się w nim 10 testów badających 6 wymiarów oraz 9 czynników sprawności. Należy również przeprowadzić podstawowe pomiary antropometryczne: wysokość i masę ciała oraz podać wiek kalendarzowy i płeć badanych. Już wkrótce relacje z kolejnych prób diagnozy fizycznej.

Informacje na temat przedsięwzięcia możemy odnaleźć na stronie http://dolnoslaskieurofit.pl/

Tekst i zdjęcia - R. Zając