Wydarzenia » PRAKTYKI ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE BRANŻOWEJ

Praktyki zawodowe w naszej Szkole Branżowej

Głównym celem na zajęciach praktycznych  prowadzonych w Szkole Branżowej I Stopnia w naszej placówce jest  rozwijanie wiedzy, kształtowanie nawyków i umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu robót malarskich, montażu systemów suchej zabudowy oraz robót posadzkarsko – okładzinowych.
W tym roku szkolnym chłopcy odbywają praktykę zawodową na terenie ośrodka, pod okiem nauczyciela  - pana Bogdana Tomasika.

Tekst i zdjęcia - B. Tomasik