Wydarzenia » UROCZYSTE ROZDANIE DYPLOMÓW I NAGRÓD

Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród

I znów dobiega końca kolejny rok szkolny, dlatego też w dniu 18.06.2021r. odbyło się uroczyste jego podsumowanie. W trakcie apelu nagrodzono uczniów za uzyskanie wysokich wyników w nauce, sumienne wywiązywanie się z obowiązków wychowanka i ucznia oraz zaangażowanie w różne formy aktywności. Zdecydowana większość wychowanków otrzymała dyplomy, wyróżnienia, pochwały oraz upominki i nagrody rzeczowe. Wychowankom szczególnie wyróżniającym się na tle klasy i grupy przyznano również nagrody finansowe.

Za uzyskanie wysokiej średniej ocen pomiędzy 4,0 - 5,0 zostało nagrodzonych  7 uczniów.

W konkursie „Jestem punktualny” za wzorową frekwencję na zajęciach lekcyjnych nagrodzono w tym semestrze aż 22 uczniów.

W konkursie na najstaranniej prowadzone zeszyty przedmiotowe nagrodzono 15 uczniów.
W trakcie apelu przyznano również nagrody wychowankom, którzy przez cały semestr dbali o czystość i porządek w swoim otoczeniu. Konkurs czystości podsumowany był w kilku kategoriach. Nagrodzono najładniejsze sypialnie oraz przyznano wyróżnienia za „zadbany swój kącik”. W kategorii najbardziej zadbanej grupy wychowawczej III miejsce zajęła grupa III, II miejsce gr. I i I miejsce gr. IV.

W konkursie „Złotousty MOW” - którego głównym celem jest propagowanie używania kulturalnego słownictwa i jednocześnie niwelowanie niewłaściwego, wulgarnego i nieakceptowanego społecznie wypowiadania zostało nagrodzonych 12 wychowanków.

W konkursie czytelniczym na „Najlepszego Czytelnika” organizowanym przez bibliotekę szkolną nagrodzono indywidualnie trzech uczniów.

W trakcie uroczystości nagrodzono również wolontariuszy świadczących pracę na rzecz różnych lokalnych instytucji. Pamiątkowe dyplomy oraz upominki wręczono także uczniom wytypowanym przez nauczycieli i wychowawców za szczególnie zaangażowanie w różne formy aktywności  oraz reprezentowanie placówki w licznych konkursach, zawodach, turniejach oraz mistrzostwach  takich jak:

 

 1. VII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wędkarstwie Spławikowym. 
 2. Ogólnopolski Projekt Akademii Kompetencji Kluczowych.
 3. Ogólnopolska Akcja „Żonkil”.
 4. Ogólnopolski konkurs „ Rok K.K. Baczyńskiego”.
 5. Konkurs Sybiracki
 6. Turniej Darta.
 7. Konkurs przedmiotowy z informatyki „Własna strona internetowa”.
 8. Konkurs przedmiotowy wiedzy o społeczeństwie.
 9. Konkurs przedmiotowy z geografii „Przyroda ojczysta”.
 10. Konkurs przedmiotowy z j. niemieckiego.
 11. Konkurs przedmiotowy z religii/
 12. za zaangażowanie w prace Samorządu Wychowanków
 13. za osiągnięcia i zaangażowanie w zajęcia sportowe,
 14. za osiągnięcia w zajęciach wędkarskich
 15. za reprezentowanie placówki w zewnętrznych zawodach, konkursach oraz turniejach
 16. za zaangażowanie w zajęcia Koła Rowerowego,
 17. za zaangażowanie w zajęcia Koła Regionalnego
 18. za zaangażowanie w zajęcia Koła Fotograficznego „Blik”
 19. za zaangażowanie w zajęcia koła „Bzik Plastyczny”,
 20. za zaangażowanie w przygotowanie apeli i uroczystości szkolnych i internatowych,
 21. za aktywność i zaangażowanie na  zajęciach praktycznej nauki zawodu,
 22. za aktywność i zaangażowanie na  zajęciach przedmiotowych,
 23. za sumienne wykonywanie obowiązków i czynności porządkowych,
 24. za aktywny udział w zajęciach wychowawczych oraz pomoc w naprawach sprzętu grupowego
 25. za zaangażowanie w zajęciach kulinarych,
 26. za osiągnięcia i zaangażowanie w zajęciach muzycznych,
 27. za zaangażowanie i aktywność na zajęciach lekcyjnych.
 28. za skuteczną walkę z nałogiem tytoniowym

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym wychowankom, życzymy dalszych sukcesów w kolejnym roku szkolnym oraz udanych wakacji wszystkim naszym podopiecznym.

Tekst - E. Kłysz. Zdjęcia - K. Machowczyk