Wydarzenia » PUBLIKACJA NAUKOWA O PRACY W NASZYM MOW

Publikacja naukowa pod tytułem
„Wolontariat, jako metoda resocjalizacji”

Z inicjatywy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu powstała interesująca publikacja naukowa pt.; „Wolontariat, jako metoda resocjalizacji”. Inspiracją do stworzenia tego działa była V Konferencja Dzielenie się dobrymi praktykami, pt: „Pomaganie-Pomaga, czyli o wolontariacie wychowanków w pracy resocjalizacyjnej”, podczas której praktycy i teoretycy dzielili się swoimi doświadczeniami. X Zeszyty Wydziału Humanistycznego to pozycja poświęcona tematyce obejmującej problemy z zakresu metod wychowawczych w pracy z niedostosowanymi społecznie. Wolontariat wychowanków ukazany jest, jako skuteczna technika w pracy z młodzieżą. Wydanie tej pozycji stało się płaszczyzną do wymiany myśli i doświadczeń, oraz źródłem dla obecnych i przeszłych studentów. Jako organizatorzy Konferencji jesteśmy bardzo wdzięczni za zaangażowanie w pracę nad publikacją oraz zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.