Wydarzenia » "BEZPIECZNI W CYBERPRZESTRZENI"

Konferencja wojewódzka
"Bezpieczni w cyberprzestrzeni"

Dnia 13 listopada 2015r. we wrocławskiej siedzibie KGHM "Cuprum" odbyła się konferencja wojewódzka "Bezpieczni w cyberprzestrzeni", zorganizowana przez Akademię Umiejętności Społecznych ASPIRO. Przedsięwzięcie skierowane było do nauczycieli, wychowawców oraz przedstawicieli instytucji pozarządowych, działających na terenie województwa dolnośląskiego i zajmujących się pracą z młodzieżą. Część pierwszą konferencji otworzyła swoim występem wokalno-muzycznym prezes ASPIRO - pani Aleksandra Sozańska - Kut. Po tych niezwykle miłych powitaniach, część merytoryczną rozpoczęła dr Anna Andrzejewska - pracownik naukowy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wykładem połączonym z prezentacją audiowizualną. Poruszała takie tematy jak zjawisko hikikomori w sieci, zjawisko infoholizmu, zagrożenia ze strony gier agresywnych i zjawiska patologii w sieci. Następnie prof. dr hab. Józef Bednarek w swoim wykładzie scharakteryzował rozwój zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w świecie wirtualnym oraz opisał skutki cyberzagrożeń. Po przerwie kawowej, prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w swiom wystąpieniu opisał zjawisko i źródła agresji elektronicznej oraz skuteczne działania profilaktyczne w tej dziedzinie. Padło tu mnóstwo przykładów pracy nauczyciela z wykorzystaniem na przykład Facebooka, gier edukacyjnych czy innych form możliwych w sieci, które przynoszą korzyści edukacyjne. Podsumowanie konferencji również zakończył w bardzo miłej atmosferze wspaniały występ muzyczny Aleksandry Sozańskiej - Kut, wraz z jedną z jej uczennic artystycznych. Podczas konferencji naszą placówkę reprezentowali nauczyciele pani Kinga Olejniczak oraz pan Krystian Machowczyk.

Tekst i zdjęcia - Krystian Machowczyk ......