Wydarzenia » WOLONTARIAT NA RZECZ HOSPICJUM W WAŁBRZYCHU

Wolontariat wychowanków na rzecz Hospicjum
w Wałbrzychu

Uczniowie naszego Gimnazjum uczestniczą w wolontariacie  na rzecz Hospicjum w Wałbrzychu. Opieka hospicyjna oznacza aktywną i wszechstronną opiekę nad osobami cierpiącymi o postępującej przewlekłej chorobie o niekorzystnym rokowaniu. Uczniowie pracujący na rzecz hospicjum podjęli trud pracy jako wolontariusze. Praca ich polegała głównie na sprzątaniu, odśnieżaniu  i pielęgnowaniu terenu wokół placówki. Bardzo przydatni są  w okresie zimowym gdzie odśnieżają  teren parkingu oraz plac przed hospicjum.

Personel medyczny oprowadza uczniów po  hospicjum pokazując i opowiadając im do czego mogą doprowadzić nałogi takie jak palenie papierosów picie alkoholu czy nadużywanie narkotyków. Uczniowie dowiedzieli się, że hospicja jako instytucje nie próbują wyleczyć pacjenta np. z choroby nowotworowej, dążą jednak do tego, by uśmierzyć towarzyszący chorobie ból fizyczny, psychiczny  i duchowy. Do tego celu dąży wspólnie zespół hospicyjny, składający się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, kapelanów, salowych, pracowników socjalnych  i wolontariuszy. Poprzez swą pracę kształtowali postawy i zachowania prospołeczne. Propagowali ośrodek, oraz ideę wolontariatu w środowisku lokalnym. Przejawiali postawę zaangażowania na rzecz potrzebujących.