Wydarzenia » UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM MÓWIĘ STOP

Uzależnieniom behawioralnym mówię STOP!

W ramach cyklicznej współpracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, w dniach 6-7 kwietnia 2016 roku z wychowankami placówki przeprowadzone zostały lekcje z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych. Zajęcia dydaktyczne, oparte na ogólnopolskim projekcie pn. „UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM MÓWIĘ STOP”, miały na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z współczesnymi formami uzależnień, m. in. od internetu, gier video, telefonu czy hazardu. Dzięki zajęciom przeprowadzonym przez nauczyciela historii MOW Wałbrzych p. Daniela Sienkowiec, będącego zarazem absolwentem studiów podyplomowych WSZiP na kierunku Resocjalizacja (w ramach których przeprowadzone zostały niniejsze zajęcia), wychowankowie ośrodka poznali rodzaje uzależnień behawioralnych, omówiono ich przyczyny i skutki, scharakteryzowano objawy mogące świadczyć o tego rodzaju zagrożeniach, a także przybliżono formy wsparcia świadczone przez instytucje świadczące tego typu pomoc dla osób uzależnionych. Podczas lekcji przedstawiono najbardziej istotne zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień behawioralnych; w trakcie ożywionej dyskusji wspólnie z uczniami starano się odpowiedzieć na pytania, jakie symptomy świadczyć mogą o możliwości potencjalnego zagrożenia, co czyni dane zachowanie uzależnieniem, i w końcu jakie są negatywne konsekwencje zachowań ryzykownych dla jednostki i jej najbliższego otoczenia. Przeprowadzone lekcje miały na celu poszerzenie wiedzy na temat  uzależnień behawioralnych, pokazanie sposobów rozwiązywania  problemów wynikających z uzależnień innych niż od substancji psychoaktywnych, pozwoliły ponadto chłopcom na głębsze zrozumienie rozmaitości problemów związanych z zachowaniami ryzykownymi, które – jak wspólnie podkreślono na zakończenie zajęć – w sposób znaczący wpływają na wiele obszarów codziennego funkcjonowania każdej osoby. Na koniec wszyscy uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety podsumowujące udział w zakończonym projekcie.

Tekst - D. Sienkowiec,,........
zdjęcia - K. Machowczyk......