Wydarzenia » WOLONTARIAT W DOMU MAŁEGO DZIECKA

Wolontariat w Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu

Dnia 13.03.2017 roku wychowankowie MOW w Wałbrzychu pod opieką wychowawcy Izy Tarnawy zgłosili swoją chęć w udziale w wolontariacie i jednocześnie udzieleniu pomocy w pracach porządkowych na rzecz Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu. Nasi wychowankowie od marca zaczęli brać czynny udział w stwarzaniu odpowiednich warunków dla dzieci, które od kwietnia będą zamieszkiwały tamtejszy dom. Początkowo chłopcy pomagać będą w pracach porządkowych, następnie wezmą aktywny udział w życiu tamtejszej placówki. Oto kilka zdjęć prezentujących zaangażowanie naszych wychowanków, przy których usłyszeć było można miłe komentarze „jeśli my nie pomożemy tym dzieciom to nikt tego nie zrobi”. Pamiętajmy kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas...