Wydarzenia » WOLONTARIAT W SZPITALU DZIECIĘCYM

Wolontariat w szpitalu dziecięcym

W dniu 29.09.2017r. wychowankowie Krzysztof Okoń i Denis Niewidok udali się do szpitala dziecięcego w Wałbrzychu, gdzie uczestniczyli w zajęciach z wolontariatu. Były to zajęcia  w ramach projektu ,,Serce na dłoni”. Przed wyjazdem wychowankowie zostali zapoznani z ideą wolontariatu, omówiliśmy wspólnie kodeks etyczny wolontariusza. Przypomnieliśmy, jakie cechy powinien posiadać wolontariusz pracujący z chorymi dziecmi. Omówiliśmy wspólnie zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegac na oddziałach szpitalnych i jak powinni zachowywać  się wychowankowie.
W szpitalu nasi wychowankowie zostali miło przyjęci przez panią Halinę Noszczyk - dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych. Następnie zwiedzili oddziały szpitalne- pediatryczny i psychiatryczny, świetlicę szkolną i miejsca pracy personelu medycznego.  Podczas pobytu w szpitalu dziecięcym Krzysztof i Denis zajęli się sprzątaniem świetlicy i pracami porządkowymi. Dzięki ich pracy zostały uporządkowane i zabezpieczone sprzęty  i pomoce szkolne.