Wydarzenia » WYCIECZKA ROWEROWA DO RUIN STAREGO KSIĄŻA

Wycieczka rowerowa do ruin Starego Książa

W dniu 18.10.17 zorganizowaliśmy wycieczkę w ramach działalności koła rowerowego. Tym razem udaliśmy się w kierunku ruin zamków Stary Książ i Cisy. Uczestnikami byli Dawid Mycek i Adrian Lechocki.  Trasa naszej wycieczki przebiegała drogą rowerową poprzez Stary Julianów, ulicę Uczniowską do dzielnicy Szczawienko. Tam chłopcy mieli okazję zobaczyć kościół PW Św. Anny. Następnie szutrową drogą wjechaliśmy na szlak w kierunku ruin Zamku Książ - dawnej twierdzy, znanego miejsca wędrówek wałbrzyszan. Stamtąd, szlakiem leśnym prowadzącym przez Książański Park Krajobrazowy pojechaliśmy do dzielnicy Świebodzic - Pełcznica w pobliże znanych zakładów Predom-Termet, produkujących m.in. piece grzewcze do wody. Roztaczał się stamtąd piękny widok na Zamek Książ od strony zachodniej. Później wjechaliśmy na drogę leśną, prowadzącą w kierunku ruin średniowiecznego zamku Cisy pochodzących z XIIIw. Po drodze podziwialiśmy piękne zbiorniki wodne oraz świerkowy las. Na zamku Cisy poznawaliśmy jego zabudowę oraz krótką historię. W dalszej części wycieczki pojechaliśmy szlakiem w kierunku Wałbrzycha do dzielnicy Podzamcze, skąd obwodnicą wschodnią powróciliśmy do placówki. Całość trasy liczyła około 32 km.


Tekst i zdjęcia - A. Stefański, M. Maź.......