Wydarzenia » LUTOWNICA NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH

Lutownica na zajęciach technicznych

Zajęcia techniczne w dniach 4 i 11 grudnia 2017r. poświęciliśmy budowie oraz zasadzie działania lutownicy. Przyjrzeliśmy się bliżej budowie lutownicy transformatorowej - podstawowemu narzędziu każdego elektronika. Poznaliśmy też proces lutowania jako połączenia nierozłącznego, stosowanego za pomocą spoiny lutowniczej. W czasie lekcji  4 grudnia analizowaliśmy budowę wewnętrzną oraz elementy składowe lutownicy, w oparciu o materiał z podręcznika. Należało nie tylko dokonać fachowego opisu elementów lutownicy, ale także wykonać rysunek techniczny przedstawiający łączenie spoinowe.
Tydzień później, podczas warsztatowej części zajęć samodzielne zaprawialiśmy i łączyliśmy przewody elektryczne o różnych przekrojach. Tak powstawały nasze pierwsze obwody elektryczne - szeregowe oraz równoległe. Praktyczne ćwiczenia pokazały nam, jak ważne w procesie lutowania jest przygotowanie końcówek - proces pobielenia z użyciem kalafonii lutowniczej. Początkowo było to dla nas dość trudne zadanie. Jednak z biegiem zajęć przekonaliśmy się, że niejeden z nas mógłby po ukończeniu odpowiedniej szkoły z powodzeniem podjąć pracę zawodową elektronika lub elektromechanika.
Zajęcia przygotował i prowadził nauczyciel - Krystian Machowczyk.