Ośrodek » Baza naszej placówki INTERNAT

BAZA NASZEJ PLACÓWKI - INTERNAT


Grupa wychowawcza pierwsza

W grupie pierwszej znajduje się świetlica, w której chłopcy uczestniczą w różnych zajęciach dydaktycznych
i wychowawczych. Odrabiają tu też zadania domowe zadane im w szkole. Obok świetlicy znajduje sie aneks kuchenny i łazienka. Pokoje sypialne grupy III mieszczą 12 wychowanków.

świetlica grupowa

aneks kuchenny i łazienka

pokoje sypialne


Grupa wychowawcza druga

W grupie drugiej znajduje się uczelnia z miejscami do nauki i wypoczynku. Obok chłopcy do dyspozycji mają niewielką kuchenkę z jadalnią, w której często przygotowują z wychowawcami swoje ulubione potrawy. Pokoje sypialne mieszczą 12 wychowanków z naszej placówki.

świetlica

kuchenka z jadalnią i łazienka

pokoje sypialne


Grupa wychowawcza trzecia

W świetlicy grupy trzeciej, podobnie jak w innych, wychowankowie odrabiają lekcje i biorą udział w zajęciach grupowych. Dodatkowe posiłki przygotowują sobie w aneksie kuchennym. W pokojach sypialnych mieszka 12 chłopców tej grupy.

świetlica

aneks kuchenny i łazienka

pokoje sypialne


Grupa wychowawcza czwarta

W grupie wychowawczej czwartej znajduje się świetlica połączona z aneksem kuchennym. Jest to bardzo przytulne miejsce, gdzie wychowankowie lubią miło spędzać czas. W trzech pokojach sypialnych, podobnie jak w innych grupach, zamieszkuje 12 chłopców.

świetlica z aneksem kuchennym i łazienka

pokoje sypialne


Pracownia komputerowa w internacie

Pracownia komputerowa w internacie to miejsce, w którym możemy skorzystać z internetu lub z progra-
mów edukacyjnych, wspomagających naukę i odrabianie zadań domowych. Miło spędzamy tu także
czas wolny, często spotykając się z rodziną i przyjaciółmi w sieci.


Sala terapeutyczna

Sala terapeutyczna to miejsce do specjalistycznej pracy pod kątem terapii z naszymi wychowankami. Odbywały sie w niej zajęcia z Doradztwa zawodowego w ramach realizacji programu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start". Często odbywają sie tutaj również spotkania zespołów nauczycieli, szkolenia merytoryczne dla kadry pracującej w ośrodku, a także  zebrania rad pedagogicznych. Sala wyposażona jest w stanowisko multimedialne do projekcji materiałów dydaktycznych oraz sześć stanowisk komputerowych do dyspozycji uczniów i pracowników kadry pedagogicznej.


Materacownia terapeutyczna

Sala ta wykorzystywana jest do potrzeb zajęć o charakterze terapeutycznym, takich jak socjoterapia, trening zastępowania agresji, profilaktyka i terapia uzależnień a także psychoterapia i relaksacja. Jest wyposażona w materace, które pozwalają na zapewnienie swobodnych pozycji w trakcie zajęć relaksacyjnych oraz szybkie przeorganizowanie przestrzeni dla zajęć wymagających miejsca lub ruchu uczestników zajęć. W sali tej wykorzystywany jest przenośny sprzęt multimedialny, który umożliwia prezentację filmów o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.


Pracownia do zajęć kulinarnych

W pracowni tej odbywały się zajęcia tematyczne „Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego” w ramach realizacji programu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start". Był to cykl zajęć, obejmujący 72 godziny zajęć warsztatowych, przygotowujący wychowanków do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. W zajęciach uczestniczyło 24 chłopców, którzy pracowali w 4 grupach projektowych. Obecnie pracownia ta przygotowana jest do zajęć w ramach Koła Gospodarstwa Domowego.


Pracownia do zajęć terapeutycznych i "Savoir Vivre"

W pracowni tej z kolei odbywały się zajęcia tematyczne „Savoir vivre w życiu codziennym”, które również prowadzone były w ramach realizacji programu "Nowa Perspektywa - Lepszy Start". Był to cykl zajęć, obejmujący 72 godziny treningów, uczących naszych chłopców prawidłowych zachowań w towarzystwie, przy stole, czy prawidłowego doboru ubioru stosownie do sytuacji. Wychowankowie uczyli się także elegancko nakrywać zastawę stołową oraz organizować przyjęcia urodzinowe. W zajęciach uczestniczyło 24 chłopców, którzy pracowali w 4 grupach projektowych.


Tekst i zdjęcia - Krystian Machowczyk