Ośrodek » Baza naszej placówki SZKOŁA

BAZA NASZEJ PLACÓWKI - SZKOŁA


Pracownia plastyczno - techniczna

W pracowni plastyczno - technicznej odbywają się lekcje plastyki, zajęcia techniczne oraz zajęcia artystyczne. Tu chłopcy odkrywają swoje talenty i wykazują sie zdolnościami nie tylko manualnymi. Poznają również charakter pracy w wielu zawodach, uczestnicząc w zajęciach warsztatowych.

Przykładowe zajęcia w pracowni:
.

Zmek Książ w rysunku i malarstwie >>>

Modelarstwo na zajęciach technicznych >>>Szkolna pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa naszego gimnazjum to miejsce, w którym uczniowie pracują z wykorzystaniem nowych technologii komputerowych i informacyjnych. Na lekcjach informatyki duży nacisk kładziemy na pracę z oprogramowaniem MS Office. Powstają tu projekty w MS Word, obliczenia kalkulacyjne w MS Excel oraz prezentacje multimedialne w PowerPoint. Uczniowie poznając też język hipertekstowy HTML, piszą i projektują swoje pierwsze strony internetowe, na których umieszczają samodzielnie obrabiane cyfrowo zdjęcia i obrazy. W pracowni są także specjalne stoły służące do zajęć warsztatowych, podczas których często zgłębiamy tajniki wnętrza komputera. Na lekcjach techniki prowadzonych w pracowni powstają dość skomplikowane, komputerowe rysunki techniczne. Odbywają się tu także zajęcia z inych przedmiotów szkolnych, z wykorzystaniem oprogramowania EduRom.

Przykładowe zajęcia w pracowni komputerowej:

 

Podzespoły komputera na lekcji informatyki >>>

Projekt suwmiarki na zajęciach technicznych >>>


Pracownia biologiczno - chemiczna i przyrodnicza

W pracowni odbywają się zajęcia z biologii, chemii i geografii. Dobre wyposażenie pracowni pozwala na prowadzenie zajęć nakierowanych na poznawanie nauk przyrodniczych dzięki prezentacjom multimedialnym, ale też prowadzenie obserwacji mikroskopowych, wykonywanie prostych doświadczeń, poznawanie świata z wykorzystaniem map, atlasów papierowych oraz geoportali.

Przykładowe zajęcia w sali biologiczno - chemicznej:

 

Poznajemy elektrolity i nieelektrolity >>>

Sposoby rozsiewania owoców i nasion >>>


Sala matematyczno - fizyczna

W sali tej odbywają się lekcje matematyki i fizyki. Tu uczniowie zgłębiają tajniki algorytmów matematycznych, poznają zasady geometrii dzięki obserwacji modeli brył przestrzennych. Podczas zajęć z fizyki poznają prawa i własności fizyczne ciał a także zasady dynamiki i wzajemnego oddziaływania sił, co obserwują na wielu ciekawych pomocach dydaktycznych oraz specjalnie przygotowanych prezentacjach multimedialnych. Ponadto w sali tej odbywają się zajęcia z Ligi Gier Logicznych.
Przykładowe zajęcia w sali matematyczno - fizycznej:

.

Siatki brył na matematyce >>>
Z Newtonem i Pascalem na fizyce >>>


Gabinet polonistyczny

W gabinecie tym odbywają się lekcje języka polskiego. Jednak uczniowie realizują tu nie tylko zgadnienia podstawy programowej, lecz także przygotowują się do występów w ramach Koła Edukacji Teatralnej.


Gabinet języków obcych

W gabinecie tym odbywają się lekcje języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Nasi wychowankowie zgłębiają tajniki poprawnej wymowy językowej. Często pracują z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania edukacyjnego zainstalowanego na sprzęcie multimedialnym.

Przykładowe zajęcia w sali językowej:

 

English in Easy >>>

 


Sala muzyczna

W sali muzycznej odbywają się zajęcia z muzykoterapii oraz nauka gry na instrumentach.
Tu nasi wychowankowie mogą w kameralnych warunkach pracować nad doskonaleniem umiejętności muzycznych i wokalnych. Zajęcia prowadzone w tej sali mają duży wpływ na odstresowanie i dobre samopoczucie chłopców.

Przykładowe zajęcia w sali muzycznej:

 

Zajęcia z muzykoterapii >>>


Sala gimnastyczna w szkole

W szkolnej sali gimnastycznej odbywają się lekcje wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe. Bogato wyposażone zaplecze w nowoczesny sprzęt sportowy daje w pełni możliwość rozwoju fizycznego naszych wychowanków. W sai tej odbywają się również uroczystości okolicznościowe a także cykliczne audycje z udziałem muzyków Filharmonii Sudeckiej.
Przykładowe zajęcia w sali gimnastycznej:
.

Audycje muzyczne z udziałem muzyków Filharmonii Sudeckiej >>>

Dzień Otwarty w szkole >>>

Egzamin gimnazjalny >>>


Sala gimnastyczna do psychoterapii ruchowej

Sala Publiczna Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu, z której korzystamy w ramach psychoterapii ruchowej. Szkoła ta mieści się w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 8. Tam chłopcy mają do dyspozycji funkcjonalną szatnię i nowoczesny sprzęt sportowy na wyposażeniu sali.


Siłownia

Siłownia to miejsce, w którym nasi chłopcy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych rozwijających budowę mięśni. Do dyspozycji mają tu dobrej jakości atlasy, ławeczki i hantle. Nadmiaru emocji można pozbyć się tu mierząc siły na treningowym worku. Najbardziej zaawansowani kulturyści naszej placówki przygotowują się do udziału w międzyplacówkowych zawodach "Strongmen".

.

Nasi wychowankowie na Turnieju "Strongmen" >>>


Boisko szkolne

Boisko szkolne z nowoczesną nawierzchnią i wyposażeniem doskonale nadaje się do gier zespołowych w koszykówkę, siatkówkę a także do treningów halowej piłki nożnej. W słoneczne dni odbywają sie tu uroczystości szkolne lub zawody sportowe.

Przykładowe zajęcia na boisku szkolnym:

.

Turniej trójek piłkarskich >>>

Uroczystość zakończenia roku szkolnego >>>


Gabinet pedagogów i psychologa

Gabinet pedagogów i psychologato miejsce, w którym spokojnie możemy porozmawiać ze specjalistami
o problemach dnia codziennego. Tu powstaje też dokumentacja formalna każdego przyjętego chłopca
do naszej placówki.


Gabinet pielęgniarki i izolatka

W gabinecie pielęgniarki udzielana jest pomoc przedlekarska w przypadkach nagłych zachorowań, urazów lub zatruć. Wykonywane są tu także i interpretowane testy przesiewowe wychowanków. Na podstawie pomiarów wzrostu ustala sie dobór stanowisk pracy ucznia. Sprawowana jest opieka nad wychowankami przewlekle chorymi, ustala sie tu również terminy konsultacji specjalistycznych. Organizuje się profilaktyczne badania lekarskie. Gabinet jest też miejscem gdzie można porozmawiać na różne tematy związane nie tylko ze zdrowiem ale z problemami dnia codziennego.


Biblioteka i czytelnia

Biblioteka to miejsce w którym wychowankowie wypożyczają książki, podręczniki i czasopisma. Jest tu też zaciszna, bardzo przytulna czytelnia, w której można w ciszy i spokoju pochylić się nad lekturą czy ulubionym biuletynem. Uczniowie mają tu także do dyspozycji trzy stanowiska komputerowe z dostepem do internetu.

.

Zajęcia w bibliotece szkolnej >>>


Kuchnia i jadalnia

W kuchni przygotowywane są posiłki dla uczniów. Wychowankowie spożywają je w bardzo przyjaznej atmosferze, która zawsze panuje w jadalni. Podczas długiej przerwy chłopcy otrzymują tu także i jedzą drugie sniadanie. Czasem odbywają się tu okazyjne spotkania z rodzicami chłopców przy słodkim poczęstunku. Tak bywa podczas bierzmowania lub dni otwartych naszej placówki.


Tekst i zdjęcia - Krystian Machowczyk