Dobre praktyki » IV Konferencja. Technologie informacyjne

 

          W dniu 9 kwietnia 2013r. odbyła się coroczna, czwarta już, Konferencja z cyklu
"Dzielenie się dobrymi praktykami…".

 

Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał:
"Technologie informacyjne w pracy z młodzieżą trudną".

W Konferencji wzięły udział delegacje z pięciu placówek o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym. Ich wystąpienia dotyczyły wykorzystania technologii informacyjnych w macierzystych placówkach.

Tematyka wystąpień:

  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu

Katarzyna Gawron, Robert Jarosz, Marta Skowrońska-Chycińska

Zastosowanie multimediów w pracy z młodzieżą trudną

  • Zakład Poprawczy w Świdnicy

Ryszard Wiśniowski

Praktyka wykorzystania technologii informacyjnej w pracy z wychowankami w ZP w Świdnicy

  • Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu

Katarzyna Drożdż, Mariola Wardak

Wykorzystanie technik informacyjnych podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz rozwijających zainteresowania

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce

Agata Sieniuta, Natalia Michalczak

Technologie informacyjne w pracy z młodzieżą trudną

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu

Marta Gerlach-Malczewska

Wykorzystanie technologii informacyjnych podczas lekcji muzyki

Podobnie jak w latach ubiegłych w organizację Konferencji włączyła się Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała. W tym roku z ramienia wyżej wymienionej placówki doskonalenia nauczycieli wykład wprowadzający na temat „Podcast jako nowoczesne narzędzie w pracy nauczyciela i wychowawcy” poprowadził dr Krzysztof Zajdel.

 

Nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym "Młodych Twórców Resocjalizacji" z Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości  zaowocowało zaproszeniem członków Koła do zaprezentowania metod pracy opartych na technologiach informacyjnych wykorzystywanych w trakcie prowadzonych w MOW w Wałbrzychu warsztatów twórczych. Pan  Wojciech Nagadowski przedstawił prezentację na temat "Rola Internetu w resocjalizacji poprzez rap".

 

Gościliśmy również przedstawiciela wałbrzyskiej filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pana Mirosława Bielaszewskiego. Oczywiście licznie obecni byli również nauczyciele i wychowawcy naszego Ośrodka.

 

Konferencja po raz kolejny dostarczyła nam inspiracji do dalszego rozwoju i doskonalenia własnego warsztatu pracy.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji i do zobaczenia w przyszłym roku.