Dobre praktyki » II Konferencja. Systemy motywacyjne


Systemy motywacyjne placówek socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.

 

Pomysł na temat drugiej Konferencji Dzielenie się dobrymi praktykami zrodził się z w trakcie pracy zespołowej nad wprowadzeniem zmian w istniejącym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym systemie motywacyjnym i dostosowaniem go do zmieniających się warunków i potrzeb. Zaproponowany temat spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. W dniu 8 grudnia 2010r. po raz drugi gościliśmy w Ośrodku koleżanki i kolegów z zaprzyjaźnionych placówek. Przybyli do nas: pani R. Dołhań i pan K. Mrózek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze, panie M. Mleczek i K. Behot z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu, Pani M. Mróz z Zespołu Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej. Z ramienia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu prezentację po raz drugi przygotowała p. Marta Gerlach-Malczewska.

            Spotkanie uświetniło wystąpienie doktora Arkadiusza Urbanka z Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił wykład na temat „Sposoby motywowania wychowanków”

            W przedsięwzięcie po raz pierwszy włączyła się Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała.

Prezentacja