Dobre praktyki » VI Konferencja. Edukacja historyczna a wychowanie do wartości

Edukacja historyczna a wychowanie do wartości
w pracy resocjalizacyjnej

W dniu 05 grudnia 2018 r. w centrum konferencyjnym Hotelu Ibis Styles w Wałbrzychu odbyła się
VI Konferencja z cyklu Dzielenie się dobrymi praktykami. Organizatorem Konferencji był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu.

Celem organizowanych już od 2009 roku konferencji jest inspirowanie ich uczestników do rozwoju oraz doskonalenia warsztatu pracy, między innymi poprzez prezentacje dobrych praktyk, wymianę myśli, opinii i doświadczeń.  

 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to doskonała okazja do tego, by pochylić się nad rolą naszej polskiej historii w kształtowaniu postaw i wartości w procesie wychowania młodego pokolenia. Dlatego też tegoroczny temat konferencji to Edukacja historyczna a wychowanie do wartości w pracy resocjalizacyjnej.

W konferencji uczestniczyło ponad 90 przedstawicieli placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz instytucji zajmujących się dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem z terenu województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Wśród uczestników byli m. in. dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, sędziowie, kuratorzy sądowi i wielu innych specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

 

Gośćmi specjalnymi konferencji byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w osobach Pani Wandy Gołębiowskiej - Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, oraz Pana Jerzego Więcławskiego - Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki;  Pan Zygmunt Nowaczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Katarzyna Pawlak – Weiss - Zastępca Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

 

W tematykę konferencji wprowadziły wszystkich wykłady dr Anny Karłyk – Ćwik z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej pt. „Rola wartości w wychowaniu resocjalizującym” oraz Pana Jerzego Rudnickiego z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu pt. „Wczoraj uczeń, dziś obywatel. Edukacja historyczna, a polski patriotyzm”.

 

Główną część konferencji stanowiły prezentacje dobrych praktyk w wykonaniu przedstawicieli placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych dokumentujące działania, osiągnięcia i metody pracy. Pedagodzy z entuzjazmem opowiadali o wykorzystaniu różnorodnych form edukacji historycznej w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym i jej wpływie na kształtowanie osobowości, systemu wartości i poczucia przynależności narodowej młodych ludzi. Wychowanie do wartości to bowiem bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie w codziennej pracy resocjalizacyjnej.

 

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

 

Konferencja objęta była Honorowymi Patronatami Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Patronatem Naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Tekst - P. Schienke. Zdjęcia - K. Machowczyk.......