Dobre praktyki » Program zajęć szachowych

"Przymierze z hetmanem" - program zajęć szachowych

W roku szkolnym 2016/2017 wprowadziliśmy naukę gry w szachy, jako innowacyjną metodę pracy dydaktycznej w naszej szkole. Początkowo zajęcia odbywały się raz w tygodniu w ramach Koła Szachowego, jednak z czasem wprowadziliśmy zajęcia szachowe do szkolnego planu lekcji. Odbywają się one według autorskiego programu, pod nazwą Przymierze z hetmanem, opracowanego przez nauczyciela – Krystiana Machowczyka. Ponadto w szkole organizowane są turnieje szachowe, podczas których uczniowie nie uczęszczający cyklicznie na zajęcia mają możliwość sprawdzić swoje umiejętności gry w królewską grę a także poszerzyć zasób wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad panujących na szachownicy.
Podczas zajęć szachowych uczniowie korzystają z fachowej literatury dydaktycznej do edukacji szachowej w szkole. Wykorzystujemy również w tym zakresie technologię komputerową, bowiem uczestnicy zajęć mają także możliwość zmierzyć się w potyczce szachowej z komputerem dzięki aplikacji Easy Chess 2.0, którą do ćwiczeń wykorzystują szachiści klubowi, a nawet zawodowi gracze w tej dziedzinie.
Realizując założenia programu do zajęć szachowych w naszej szkole, główny nacisk kładziemy na takie aspekty rozwojowe ucznia, jak:

  • rozwój samodzielnego myślenia i kreatywności uczniów oraz motywacji do samodzielnej pracy;
  • rozwój wyobraźni przestrzennej i pamięci wzrokowej, strategicznego myślenia;
  • zwiększenie umiejętności matematycznych wychowanków, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz pomoc w kształtowaniu ważnych cech osobowości takich jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja;
  • stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego poprzez: rozwój zainteresowań, twórczą aktywność, rozwijanie pamięci i uwagi, rozwój myślenia logiczno-wyobrażeniowego, rozwój pozytywnych sfer osobowości, zdrowej rywalizacji.
.
Turnieje i rozgrywki szachowe w naszym Ośrodku:
.

Rozgrywki szachowe podczas Turnieju Gier Planszowych 2019 >>>

 

Rozgrywki szachowe podczas Turnieju Gier Planszowych 2020 >>>


Rozgrywki szachowe podczas Turnieju Gier Planszowych 2021 >>>
.

Zdobyliśmy III miejsce w XXII Turnieju Szachowym w Nysie >>>


Tekst i zdjęcia - K. Machowczyk.......