Dobre praktyki » III Konferencja. Metody terapeutyczne

Dnia 19 kwietnia 2012 roku po raz trzeci spotkaliśmy się na Konferencji Dzielenie się dobrymi Praktykami… w licznym gronie. Zmieniające się przepisy prawne, nowe zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a przede wszystkim różnorodne potrzeby wychowanków podsunęły pomysł kolejnego tematu spotkania: Metody terapeutyczne w pracy z młodzieżą trudną. Po raz kolejny konferencja miała dać okazję uczestnikom do wymiany doświadczeń i skutecznych działań prowadzonych w poszczególnych Ośrodkach.

            Konferencję rozpoczął wykład dr Beaty Świątek „Od teorii do praktyki - metodyczne aspekty pracy terapeutycznej z dzieckiem niedostosowanym społecznie”. Drugi wykład zaproponowany przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała poprowadziła pani Mirella Michalewska-Pająk. Podejmował on temat „Współpraca z psem jako element terapii w procesie resocjalizacji. Dogoterapia stosowana nadzieją dla osób skazanych lub niedostosowanych społecznie. wystąpienie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

            Stałym punktem programu konferencji było wystąpienie przedstawicieli zaproszonych Ośrodków:

  •  MOS Walim: „Wzmocnić co korzystne, wygasić co niekorzystne - praktyczne zastosowanie założeń behawioryzmu w pracy z młodzieżą” p. Dorota Wróblewicz, p. Mariola Szewczyk
  • MOW Sobótka: „Socjoterapia, terapia zajęciowa, wolontariat i biblioterapia jako istotne sposoby oddziaływań tematycznych w MOW w Sobótce” p. Bożena Ungurian, p. Ewa Dąbrowska
  • MOW Jawor: „Arteterapia, sport i turystyka oraz współpraca z instytucjami lokalnymi jako przykładowe formy pracy z młodzieżą trudną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze" p. Renata Dołhań, p. Tomasz Siczek,
  • ZPS Bystrzyca Górna: „Stare dobre modelarstwo”, p. Leszek Chlebiuk
  • MOS Wałbrzych: „Konstruktywnie w przyszłość” p. Renata Kapera, p. Anna Szymańska
  • MOW Wałbrzych: „Magia NLP” p. Marta Gerlach-Malczewska

 

           Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na Państwa obecność w kolejnym roku szkolnym.