Wydarzenia » KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

Koronawirus - ważne informacje

Informacje i materiały dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS - CoV – 2 dostępne pod linkami:

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Ważne inne linki:


1..Główny Inspektorat Sanitarny

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

2..Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wałbrzychu

https://psse-walbrzych.pl/aktualnosci

3. Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja

 

4..Ministerstwo Zdrowia

https://www.gov.pl/web/zdrowie

5..Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1)


https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.047.0000374,ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-innych-chorob-zakaznych-oraz-wywolanych-nimi-sytuacji-kryzysowych.html

 

6..Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

 

7..Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – 11.03.2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

8..Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nauki zdalnej podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów – 13.03.2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 

9..Komunikat Ministra Edukacji Narodowej - Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – 16.03.2020r.

.

https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol

 

10..Komunikat Ministra Edukacji Narodowej - Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje – 16.03.2020r.

.

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

.

11..#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie! -  17.03.2020r. 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie

.

12..Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - 17.03.2020r.

.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-dla-dyrektorow

.

13..#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie cz.2. - 19.03.2020r. 

.

https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz2

.

14.,Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie -19.03.2020r. 

.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-co-trzeba-wiedziec-o-kwarantannie/

.

15..Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne - 20.03.2020r.

.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

.

16..Kultura w sieci

.

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci


17..Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493

.

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

.

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000492

 

19. Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

 

https://dokumenty.men.gov.pl/Informator_MEN.pdf

.


 

Jak koronawirus atakuje organizm? Obejrzyj film!......

Profesor Krzysztof Pyrć o koronawirusie

12 porad jak się OCHRONIĆ przed koronawirusem


 

Instrukcje dotyczące higieny i profilaktyki zdrowotnej:

 

1. Kwarantanna >>>

.

2. Dezynfekcja rąk >>>

.

3. Mycie rąk >>>

.

4. Seniorzy (plakat) >>>

.

5. Koronawirus (plakat) >>>