Rajd Sudety » Sudety 2017

Przygotowania do Rajdu "Sudety 2017"

W przygotowania do jubileuszowego - XXXX Ogólnopolskiego Rajdu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „SUDETY 2017” zaangażowali się nie tylko pracownicy naszego ośrodka, ale także instytucje zewnętrzne. Organizatorzy Rajdu, podobnie jak w latach ubiegłych, przekazali nam wiele materiałów promocyjnych, pięknych albumów, wydawnictw turystycznych i przyrodniczych, które podczas zakończenia imprezy trafiły jako upominki do wszystkich  uczestników. Serdecznie dziękujemy im za podarowane materiały oraz za chęć współpracy z naszą placówką.


Rajd "Sudety 2017"

W dniach 24-26 maja 2017 roku, 103 wychowanków wraz ze swoimi wychowawcami reprezentującymi
12 placówek resocjalizacyjnych z terenu całego kraju wraz z przewodnikami sudeckimi z Gildii Przewodników Sudeckich im. Willa Ericha Peuckerta wyruszyło na  jubileuszowy XXXX Ogólnopolski Rajd Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych ”Sudety 2017”. Wszyscy uczestnicy  w wyznaczonym czasie stawili się w miejscach, z których mieli rozpocząć swoją wędrówkę. Tam też spotkali oczekujących na nich przewodników. Po powitaniach i wstępnych formalnościach wszyscy wyruszyli na trasę.

 

W tym roku rozpoczynaliśmy naszą wędrówkę z trzech miejsc: Szklarskiej Poręby, Karpacza i Kowar. Były więc trzy zorganizowane grupy wędrowców i trzy trasy rajdowe. Podczas wędrówki wszyscy rajdowicze mieli okazję zobaczenia ciekawych miejsc związanych z Górami Olbrzymimi, bo tak w dawnych czasach nazywane były Karkonosze: Główny Szlak Sudecki im. dr Orłowicza, najbardziej znane schroniska t. j. Samotnia, Strzecha Akademicka, Pod Łabskim Szczytem, Dom Śląski, Odrodzenie, a także zdobyć najwyższy szczyt Karkonoszy - Śnieżkę (1603 m npm). W trakcie wędrówki uczestnicy mogli poznać genezę powstania kotłów polodowcowych,  odwiedzić miejsca po których pozostały już tylko wspomnienia - Budniki. Dla każdego z wychowanków było to wyjątkowe doświadczenie. Wspólna wędrówka, wysiłek oraz konieczność pokonywania swoich słabości i niedoskonałości dawały uczestnikom każdej z tras pewnego rodzaju poczucie jedności. Wzbudzało to również bardzo pożądane zachowania takie jak pomoc koleżeńską oraz troskę o los innych uczestników wędrówki. Wiele nowych przyjaźni zawiązało się w trakcie pokonywania trudności związanych z rzeźbą terenu oraz panującymi warunkami atmosferycznymi - szczególnie w pierwszym dniu naszego wspólnego wędrowania (a było z czym walczyć).

 

W czwartek 25 maja około godziny 18.00 odbyło się spotkanie integracyjne w schronisku Odrodzenie, podczas którego Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu Pan Piotr Schienke podziękował wszystkim uczestnikom Rajdu za ich udział w tym przedsięwzięciu, wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Podczas tego spotkania obejrzeliśmy również ciekawą prezentację dotyczącą wyprawy na Sri Lankę przygotowaną przez Pana Mirosława Sopickiego -  przewodnika sudeckiego z Gildii Przewodników Sudeckich, który również jest wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu i koordynatorem Rajdu. Po zakończeniu spotkania uczestnicy i uczestniczki mieli chwilę wolnego czasu, który poświęcili na rozwijanie nowych znajomości. Około godziny 22.00 wszyscy udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.

Ostatniego, trzeciego dnia pogoda obdarowała nas hojnie. Świeciło przepiękne słońce,  a temperatura była idealna do wędrówki. Wychowankowie podjęli wyzwanie i postanowili wyruszyć jak najszybciej na trasę. Uczestnicy odwiedzili zaplanowane na ten dzień atrakcje i około godziny 16 wszyscy zakończyliśmy tegoroczną edycję Rajdu Sudety.

Tradycyjnie Rajd objęty był Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Materiały promujące region Dolnego Śląska, a w szczególności obszar położony wokół Karkonoszy przekazały dla uczestników Rajdu następujące jednostki samorządu terytorialnego:

-  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

-  Starostwa powiatowe: wałbrzyskie, jeleniogórskie i kamiennogórskie,

-  Miasta: Wałbrzych, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Piechowice, Kowary i Kamienna Góra,

-  Gminy: Podgórzyn, Jeżów Sudecki i Kamienna Góra.

 

W rajdzie uczestniczyło 12 placówek resocjalizacyjnych :

 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kunowie
 2. Zespól Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie
 3. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa “Razem w przyszłość” w Stobrawie
 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach
 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śl.
 7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce
 8. Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku
 9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu
 10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
 11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie
 12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w „Dom na Szlaku” im. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie.