Dobre praktyki » V Konferencja. Pomaganie - Pomaga

Pomaganie - Pomaga ...

V Konferencja „Dzielenie się dobrymi praktykami”, pt.: „Pomaganie – Pomaga, czyli o wolontariacie wychowanków w pracy resocjalizacyjnej”. Idea Konferencji skupiona jest na wzajemnej wymianie doświadczeń placówek resocjalizacyjnych.

W bieżącym roku tematem wiodącym jest wolontariat. Dostrzegamy ogromne korzyści dla wychowanków płynące z udziału w wolontariacie. Chcemy tym doświadczeniem dzielić się z innymi placówkami z Dolnego Śląska, jednocześnie czerpiąc inspirację z ich pracy.

 

Data : 18.11.2014


Godz. : 10.00 – 14.00


Miejsce : Sala konferencyjna w Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest Park", ul. Uczniowska 16, Wałbrzych.


Program Konferencji:

 • 09.30 - 10.00 – Rejestracja

 • 10.00 - 10.10 – Rozpoczęcie konferencji

 • 10.10 - 10.40 – Wykład wprowadzający „Wolontariat jako obszar działań resocjalizacyjnych”
  – dr Fryderyk Drejer, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

 • 10.40 - 11.45 – Prezentacje zaproszonych placówek

 • 11.45 - 12.00 – Przerwa kawowa

 • 12.00 - 13.20 – Prezentacje zaproszonych placówek

 • 13.20 - 13.40 – Warsztat „Praktyczny wolontariat” - Radosław Bednarski, Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”

 • 13.40 - 14.00 – Dyskusja – podsumowanie konferencji – dr Leszek Albański, dziekan Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 • 14.00 – Zakończenie konferencji.


Konferencja została objęta:

- honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego

- honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

- patronatem naukowym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

  Została również wpisana w Kalendarz Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2014.

.


 

Materiały do pobrania:

.

zaproszenie na Konferencję >>>

.

karta zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji >>>

.

szablon prezentacji >>>


Fotorelacja z konferencji

W dniu 18 listopada 2014 r. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park odbyła się V Konferencja „Dzielenie się dobrymi praktykami”, pt.: „Pomaganie – Pomaga”, czyli o wolontariacie wychowanków w pracy resocjalizacyjnej”. Organizatorem spotkania był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu, którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Idea, organizowanych cyklicznie od roku 2009 konferencji, skupiona jest na wzajemnej wymianie doświadczeń placówek resocjalizacyjnych. W bieżącym roku tematem wiodącym spotkania był wolontariat. Do Wałbrzycha przyjechało 70 przedstawicieli z 17 dolnośląskich placówek resocjalizacyjnych takich jak: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ochotnicze hufce pracy.  Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD Pan Jerzy Więcławski oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pani Małgorzata Sandecka.  W spotkaniu wzięli również udział dyrektorzy i przedstawiciele instytucji oświatowych, instytucji współpracujących z ośrodkiem oraz zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej.
W tematykę konferencji wprowadził wszystkich film „Wolontariat”, przedstawiony przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu oraz wykład dr Fryderyka Drejera z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pt. „Wolontariat", jako obszar działań resocjalizacyjnych”. Ważną częścią konferencji były prezentacje przedstawicieli placówek resocjalizacyjnych. Pedagodzy z entuzjazmem opowiadali o wykorzystaniu wolontariatu, jako skutecznej metody oddziaływania na młodzież niedostosowaną społecznie oraz o efektach tych działań. Warsztat pt. „Praktyczny wolontariat” poprowadził Pan Radosław Bednarski z Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”, a całą konferencję podsumował Dziekan Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, dr Leszek Albański.
Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Patronatem Naukowym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, oraz została wpisana w Kalendarz Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2014.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Wolontariat" >>>

.

Artykuł o konferencji na www.walbrzyszek.com >>>