Ośrodek » Ośrodek współcześnie

.

Jesteśmy edukacyjną placówką państwową, przeznaczoną dla 48 chłopców w wieku od 14 do 18 lat, umieszczanych na mocy postanowień Sądów Rodzinnych z całej Polski. W strukturze placówki funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 33. Obecnie wychowankowie mają zapewnione odpowiednie warunki socjalno-bytowe. Zakwaterowani są w internacie, gdzie opiekę sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra wychowawcza. Każda grupa wychowawcza posiada własną świetlicę. Tam odbywają się zajęcia grupowe oraz nauka własna. Wychowankowie zajmują dwu, trzy i czteroosobowe pokoje. Każda grupa ma również własny węzeł sanitarny (łazienki i toalety).

 

Wszelkie oddziaływania resocjalizacyjne przeprowadzone są na kilku płaszczyznach. Mają one, nie tylko zaspokoić potrzeby emocjonalne nieletnich, ukształtować ich własne życie, ale przede wszystkim powinny pokazywać alternatywę do zachowań innych niż przestępcze i demoralizujące. Poprzez zintegrowaną działalność edukacyjną, wychowawczą i resocjalizacyjną, wychowankowie mogą realizować program szkolny, rozwijać własne zainteresowania, a także dążyć do samorealizacji i przygotowania do pracy zawodowej. Dzięki zajęciom pozaszkolnym mają możliwość uczestniczenia w różnych formach organizowanych na terenie miasta: konkursach, turniejach, zawodach sportowych. Chodzi głównie o umożliwienie powrotu do normalnego życia i nauczania prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej i rówieśniczej.

 

Głównymi zadaniami MOW są: usunięcie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi oraz do samodzielności zawodowej, nauczanie w Szkole Podstawowej, która należy do ośrodka.

 

Ośrodek wobec wychowanków realizuje funkcje:

  • korekcyjno-terapeutyczną
  • opiekuńczo-wychowawczą
  • dyscyplinująco-kontrolującą

Organizacja życia wewnętrznego w MOW w Wałbrzychu jest podporządkowana zasadom zdrowego i racjonalnego trybu życia. Ma to pozytywny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną młodzieży. Zgodnie z rozkładem dnia wychowanek ma określony czas na sen, wypoczynek, na pracę i naukę. W określonej porze wydawane są posiłki, zajęcia prowadzone są w sposób profesjonalny z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych młodzieży.