Liga » Dolnośląska Liga Piłki Nożnej

Dolnośląska Liga Piłki Nożnej Placówek Resocjalizacyjnych


Idea

Głównym celem Dolnośląskiej Ligi Piłki Nożnej Placówek Resocjalizacyjnych jest oddziaływanie resocjalizacyjne wobec młodzieży przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz zakładach poprawczych na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez sportowe współzawodnictwo, promowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia. Pilotażowa edycja imprezy zrealizowana została w roku szkolnym 2013/14.

Dolnośląska Liga Piłki Nożnej Placówek Resocjalizacyjnych została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

.