Rajd Sudety » Rajd

W roku 1978 wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu Pan Stanisław Mastalerz oraz Pan Józef Kwiecień przedstawili idee aktywnej integracji młodzieży poprzez wspólne wędrowanie w terenie górskim. Jako że Wałbrzych jest jednym z głównych miast Sudeckich ówczesna dyrekcja i pracownicy Ośrodka uznali, że właśnie w tym rejonie odbywać się będzie ta forma oddziaływań resocjalizacyjnych wobec młodzieży przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na terenie całego kraju.

W tym momencie powstała koncepcja organizowania cyklicznej imprezy turystyczno krajoznawczej propagującej idee aktywnej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież, zdrowego współzawodnictwa oraz poznawania walorów krajoznawczych i kulturowych Sudetów.

Rajd Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „Sudety”, bo taką nazwę otrzymała ta ogólnopolska impreza turystyczno krajoznawcza otrzymała patronat Ministra Oświaty i Wychowania oraz Wałbrzyskiego Kuratora Oświaty. W okresie tym wpisana była również do Ogólnopolskiego Kalendarza Imprez Rekreacyjno Sportowych objętych patronatem Ministerstwa, jak również Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

W pierwszych latach istnienia Rajdu „Sudety” współzawodnictwo na trasach górskich nie było jedyną formą rywalizacji. Wychowankowie musieli wykazać się sprawnością fizyczną, wiedzą o regionie oraz zdolnościami artystycznymi. W tym czasie rywalizowali on o przechodni Puchar Ministra Oświaty i Wychowania, który nasz Ośrodek zdobył trzykrotnie.

Od momentu swojego powstania Rajd „Sudety” sprawił, iż przynajmniej kilka tysięcy młodych ludzi miało okazje podziwiania piękna Sudetów. Młodzi ludzie z różnych zakątków całego kraju przyjeżdżali i przyjeżdżają nadal w rejon Sudetów, aby wspólnie uczestniczyć w trzydniowym przejściu najciekawszych pasm sudeckich. Wspólne wędrowanie sprawia, iż młodzi ludzie zaczynają dostrzegać piękno i niezwykłość gór. W ich życiu pojawia się inny punkt widzenia. Oprócz szarych blokowisk, w których większość z nich mieszka, na co dzień zaczynają zauważać inny wymiar rzeczywistości. Zauważają oni surowość, piękno, harmonie przyrody i wielu z nich zaczyna odnajdywać swoje lepsze „ja”. Wielu młodych ludzi zmienia się na lepsze ich życie nabiera nowego wymiaru.

Od początku Rajdu „Sudety” bardzo wiele osób zaangażowanych było w jego organizację. Na ideałach propagowanych przez tych ludzi wyrosły pokolenia, które wyruszyły po zakończeniu pobytu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w całą Polskę a w wielu z nich pozostał kawałek Sudetów, który zabrali wraz ze sobą podczas wspólnej wędrówki.

Od 2009 roku osobą odpowiedzialną za organizację Rajdu „Sudety” jest wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu Pan Mirosław Sopicki.