Rajd Sudety » Sudety 2016

Przygotowania do XXXIX Rajdu "Sudety 2016"

Przygotowania do XXXIX Ogólnopolskiego Rajdu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „SUDETY 2016” nabrały dużego tempa w ostatnich dniach przed jego rozpoczęciem. Wszystkie osoby odpowiedzialne za jego organizację ciężko pracowały, aby ta duża impreza turystyczna wypadła jak najlepiej. Swój wkład w przygotowania włożyły również starostwa, gminy i miasta na terenie których odbywał się tegoroczny rajd. Organizatorom imprezy udało się nawiązać bardzo owocną współpracę ze starostwami jeleniogórskim i kamiennogórskim, z gminami:  Janowice Wielkie, Bolków, Kamienna Góra, Marciszów, Mysłakowice oraz miastami Kamienna Góra, Kowary i Jelenia Góra. Jak zawsze hojne wsparcie otrzymaliśmy również od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Jednostki te przekazały organizatorom rajdu wiele materiałów promocyjnych, pięknych albumów, wydawnictw turystycznych i przyrodniczych, które trafiły jako upominki do uczestników rajdu. Serdecznie dziękujemy za wielką szczodrość i chęć współpracy.

23 maja 2016 ruszyliśmy na turystyczny szlak...

W dniu 23 maja, wraz ze 170 wychowankami i wychowawcami z 18 placówek resocjalizacyjnych z terenu całego kraju oraz przewodnikami sudeckimi, ruszyliśmy na turystyczny szlak. Przez trzy dni  uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez nasz ośrodek XXXIX Ogólnopolskim Rajdzie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych ”Sudety 2016”. Wszyscy wychowankowie bardzo entuzjastycznie podeszli do tej idei i wraz ze swoimi opiekunami o wyznaczonym czasie stawili się w miejscach, w których mieli rozpocząć swoją wędrówkę.

W tym roku rozpoczynaliśmy nasze trasy z trzech miejsc: Marciszowa, Janowic Wielkich i Trzcińska. Podczas wędrówki mieliśmy okazję odwiedzić ciekawe miejsca znajdujące się w Rudawach Janowickich:  Krzyżną Górę, Sokoliki, Zamek Bolczów, Małą Ostrą, Skalnik, Kolorowe Jeziorka, pałace  w Karpnikach i Bukowcu oraz wiele innych atrakcji. Dla każdego z rajdowiczów było to bardzo szczególne doświadczenie. Wszyscy mogli podziwiać wspaniałe formy skalne stworzone przez naturę, piękno różnorodnych zakątków i osobliwości przyrody oraz niezwykłych budowli zaprojektowanych przez człowieka. Każdy dzień był pełen nowych wyzwań i doświadczeń. Każdego dnia wychowankowie pokonywali swoje słabości i niedoskonałości pokonując trudności związane z rzeźbą terenu oraz panującymi warunkami atmosferycznymi.

Tradycyjnie, w drugim dniu rajdu, na terenie Artystycznej Stodoły w Bukowcu odbyło się spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników rajdu, podczas którego Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu pan Piotr Schienke podziękował wszystkim za udział w tym przedsięwzięciu, wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki. Uczestnicy otrzymali również wiele materiałów promocyjnych, pięknych albumów, wydawnictw turystycznych i przyrodniczych, które podarowały nam współpracujące z nami miasta, starostwa i gminy. Podczas wspólnego spotkania obejrzeliśmy także ciekawą prezentację przygotowaną przez Pana Jarosława Strzyżowskiego - przewodnika sudeckiego oraz aktora para teatru "Concortori", p.t.:  „Historia Brudu”.

W trzeci dniu rajdu wyruszyliśmy aby zobaczyć zaplanowane na ten dzień atrakcje i w godzinach popołudniowych zakończyliśmy tegoroczną edycję Rajdu Sudety. Na koniec jeszcze kilka zdjęć, pożegnania i umówienie się na spotkanie w przyszłym roku.

 

Rajd objęty był Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Materiały promujące region Dolnego Śląska, a w szczególności obszar położony wokół Rudaw Janowickich przekazały dla uczestników rajdu następujące jednostki samorządu terytorialnego:

-  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

-  Starostwa powiatowe: jeleniogórskie i kamiennogórskie,

-  Miasta: Jelenia Góra, Kowary i Kamienna Góra,

-  Gminy: Janowice Wielkie, Bolków, Kamienna Góra, Marciszów  i Mysłakowice.

 

W rajdzie uczestniczyło 18 placówek resocjalizacyjnych :

 

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kunowie

2. Zespól Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie

3. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa „Razem w Przyszłość” w Zawiści

4. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa “Razem w przyszłość” w Stobrawie

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Towarzystwa „Razem w Przyszłość” w Namysłowie

6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim

7. Zespół Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śl.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce

12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaletach

13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach

14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej

15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim

16. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu

17. Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku

18. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu