Kontakt » Punkt kontaktowy IOD

Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych


Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych zlokalizowany jest w siedzibie Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu (DMOW  Wałbrzych) przy ul. Strzegomskiej 20 i funkcjonuje
w godzinach pracy sekretariatu DMOW Wałbrzych..

 

Imię i  nazwisko Inspektora Ochrony Danych (IOD): Beata  Lempert

 

Kontakt z IOD:

  • listownie na adres: Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej
    w Wałbrzychu, ul. Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzych
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 748426128
  • e-mailowo na adres: mowwalbrzych_iod@op.pl

 

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie DMOW  Wałbrzych przy ul. Strzegomskiej 20
w Wałbrzychu w godzinach pracy sekretariatu DMOW Wałbrzych.

 

Zadania Inspektora Ochrony Danych:

  • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  • Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
  • Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

§ Podstawa prawna


Art. 39 ust 1. pkt. e). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).