Dobre praktyki » I Konferencja. Aktywne metody pracy z młodzieżą

 

I Konferencja. Aktywne metody pracy z uczniem i wychowankiem.

 

Pierwsza Konferencja rozpoczynająca cykl „Dzielenie się dobrymi praktykami…” odbyła się 3 grudnia 2009r. Konferencję rozpoczął wykład Pani Sylwii Kowalskiej z Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Wałbrzychu na temat znaczenia metod aktywizujących w dydaktyce i wychowaniu młodzieży. Stanowił on wstęp do prezentacji przedstawicieli zaproszonych placówek.

            Kolejną częścią programu było zaprezentowanie przez zaproszonych gości własnych prezentacji.

  • MOW Sobótka: Aktywne metody nauczania i czytania w MOW w Sobótce - p. Barbara Gorgoń.
  • MOS Walim: Zastosowanie aktywnych metod pracy w oparciu o elementy arteterapii w resocjalizacji wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu - p. Katarzyna Drożdż, p. Elżbieta Przerwa-Dymnicka.
  • MOW Jawor: Aktywizowanie wychowanków poprzez działalność samorządową w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze - p. Maciej Buczak.
  • MOW Wałbrzych: Wykorzystanie Internetu we wspomaganiu polisensorycznego uczenia się - p. Marta Gerlach, Aktywizowanie uczniów na lekcjach historii - p. Teresa Pussak.
  • MOS Wałbrzych: Program przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu - p. Marta Skowrońska-Chycińska, p. Artur Staśkiewicz.

 

            Uczestnicy Konferencji żegnali się bogatsi o doświadczenia innych z deklaracją uczestnictwa w kolejnym spotkaniu.

Prezentacja