Rajd Sudety » Sudety 2018

Przygotowania do Rajdu "Sudety 2018"

Przygotowania do Rajdu rozpoczęły się już wiele miesięcy przed jego rozpoczęciem. Nabór i rejestracja uczestników, ustalanie tras, rezerwacja i zaliczkowanie miejsc noclegowych, pozyskiwanie sponsorów – to działania, które trzeba było podjąć z dużym wyprzedzeniem, by Rajd był dobrze przygotowany. Podobnie jak w latach poprzednich zaprosiliśmy do współpracy wiele dolnośląskich samorządów. Materiały promujące region Dolnego Śląska, a w szczególności obszar dawnego województwa wałbrzyskiego przekazały dla uczestników Rajdu następujące jednostki samorządu terytorialnego:

1..Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;

2..Urząd Miejski w Wałbrzychu;

3..Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju;

4..Urząd Miasta w Kłodzku;

5..Starostwo Powiatowe w Kłodzku;

6..Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju;

7..Urząd Gminy Nowa Ruda;

8..Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój;

9..Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu;

10..Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju;

11..Urząd Miejski w Stroniu Śląskim;

12..Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka;

13..Urząd Miasta Jedlina-Zdrój;

14..Urząd Miejski w Szczawnie Zdroju;

15..Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach;

16..Urząd Miejski Głuszyca;

17..Urząd Gminy Walim;

18..Urząd Miejski w Świdnicy;

19..Urząd Miejski w Świebodzicach.

Wszystkim samorządom serdecznie dziękujemy za współpracę i udzielone nam wsparcie. Szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park. Bez pomocy i wsparcia tych dwóch podmiotów zorganizowanie Rajdu nie byłoby w ogóle możliwe.

Zdjęcia -  K. Machowczyk.......

Rajd "Sudety 2018"

W dniach 8-10 czerwca 2018 roku, 105 wychowanków i wychowawców  młodzieżowych ośrodków wychowawczych reprezentujących 12 placówek resocjalizacyjnych z terenu całego kraju uczestniczyło w  trzydniowym 41 Ogólnopolskim Rajdzie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych ”Sudety 2018”. Rajd „Sudety” to ogólnopolska impreza turystyczno-krajoznawcza organizowana od 1978 r. przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu. Promuje ona idee aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz poznawania walorów krajoznawczych i kulturowych Sudetów. Rajd jest również  sposobem oddziaływań wychowawczych wobec młodzieży przebywającej w  ośrodkach.

Młodzi ludzie z różnych zakątków Polski przyjeżdżają w rejon Sudetów, aby wspólnie uczestniczyć w trzydniowym przejściu po najciekawszych pasmach sudeckich. Podczas tegorocznej edycji młodzież przemierzała malownicze szlaki turystyczne Masywu Śnieżnika. Przedsięwzięcie objęte było Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego       – Pana Cezarego Przybylskiego. Wsparcie sponsorskie zapewniła Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.

Pamiętając o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości tegoroczny Rajd poprowadzony został pod hasłem: „Pamiętamy – 100 lat NIEPODLEGŁEJ”. 

Wspólne wędrowanie dla każdego z wychowanków było bezcennym doświadczeniem, wysiłek oraz pokonywanie swoich słabości i niedoskonałości dawały im poczucie głębokiej satysfakcji. A w tym roku pogoda nie rozpieszczała rajdowiczów -  i wiatr,  i słońce, a zwłaszcza  deszcz, który przez dwa dni doskwierał wyjątkowo.

Na rajdowym szlaku można było podziwiać wiele atrakcyjnych i ciekawych miejsc, m. in: Długopole Zdrój, Stronie Śląskie, Międzygórze, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, źródła Morawy, śnieżnickiego Słonia. No i oczywiście, z czego wszyscy byli bardzo dumni, zdobyto najwyższe szczyty Masywu: Śnieżnik 1425 m npm, Czarną Górę - 1205 m npm, Igliczną – 845 m npm. Podczas tradycyjnego spotkania integracyjnego Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu Pan Piotr Schienke pogratulował wszystkim uczestnikom Rajdu udziału w tym niełatwym i wymagającym przedsięwzięciu. Następnie wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu Kotliny Kłodzkiej przekazano wszystkim rajdowiczom materiały promocyjne promujące Dolny Śląsk, a w szczególności region Kotliny Kłodzkiej. Podczas tego spotkania ciekawą prezentację dotyczącą wyprawy do Australii przedstawił  Pan Andrzej Wojtoń – podróżnik, speleolog, nauczyciel geografii. Setną rocznicę odzyskania niepodległości uczczono odśpiewaniem Hymnu Polski. W rajdzie uczestniczyło 12 placówek resocjalizacyjnych z terenu całego kraju. Były to ośrodki:

1..Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie;

2..Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku;

3..Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku;

4..Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Oławie;

5..Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w  Lwówku Śląskim;

6..Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce;

7..Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim;

8..Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie;

9..Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim;

10..Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach;

11..Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie;

12..Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu.

Zdjęcia - T. Gołębiewski.......