Resocjalizacja » Rozwój zainteresowań

ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ W NASZEJ PLACÓWCE


Koło fotograficzno - filmowe "BLIK"

Mając wpływ na poszerzanie bogatej już oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w naszej placówce, jako wychowawca postanowiłem podzielić się największą z moich pasji i powołałem do życia koło fotograficzno - filmowe „Blik”. Jego ideą jest nie tylko zapoznanie wychowanków MOW z zasadami użytkowania sprzętu fotograficznego, dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia placówki i naszego miasta, ale przede wszystkim poprzez kształtowanie innego spojrzenia na otaczający świat, kształtowanie w młodych ludziach systemu wartości i postaw społecznych.

Zajęcia koła fotograficznego „Blik” opierają się na dwóch głównych blokach zajęć wzajemnie się przenikających i uzupełniających: Historia i teoria fotografii oraz plener fotograficzno - filmowy. Zajęcia te maja charakter wyciszający oraz rozwijający zainteresowania. Koło fotograficzno – filmowe „Blik” cieszy się ogromnym zainteresowaniem Naszej młodzieży przede wszystkim dlatego, że wychodzi naprzeciw ich zainteresowaniom. Któż z młodych ludzi w obecnych czasach nie chciałby odnieść sukcesu zarówno finansowego jak i prestiżowego w dziedzinie kreowania nowych trendów w mediach społecznościowych. Prościej rzecz ujmując – któż nie chciałby zostać znanym youtuberem czy fotografem?

Podczas zajęć młodzi ludzie dowiadują się, że nie jest to droga życiowa zarezerwowana tylko dla wybranych. Oni także mogą tworzyć niezapomniane obrazy, kreować siebie, rozwijać wyobraźnię, dzielić się z innymi swoim, wyjątkowym spojrzeniem na świat. Tego właśnie spojrzenia uczą mnie każdego dnia.

Koło Muzyczne

Koło Muzyczne jest uzupełnieniem zajęć muzykoterapii.  W trakcie systematycznych spotkań wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich muzycznych talentów. Najczęściej skupiają się na doskonaleniu warsztatu wokalnego, pisaniu własnych tekstów piosenek oraz grze na instrumentach. Zajęcia prowadzi wychowawca – p. Kacper Jefmański.

Koło "Jestem potrzebny"

Pracując wytwarzamy dobra materialne i kulturalne dla przyszłych pokoleń. Praca jest pożytkiem człowieka. Poprzez pracę możemy się spełniać społecznie i moralnie. Pracując wytwarzamy coś dla dobra innych, to co ma  sens. Koło zainteresowań „Jestem Potrzebny” cieszy się uznaniem wśród uczniów. Zajęcia pozalekcyjne mają rozbudzać i rozwijać zainteresowania uczniów. Mają kształcić umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń i narzędzi, rozwijać zainteresowania. Na zajęciach ćwiczymy wykonywanie robót montażowych i wykończeniowych, które ułatwią nam w przyszłości przystąpić do egzaminu końcowego. Pracujemy bo lubimy coś robić i tworzyć, mamy też możliwość wykonać pracę od początku do końca samodzielnie. Remontujemy - bo chcemy.

Koło Komputerowe

Zajęcia koła komputerowego odbywają się w naszym ośrodku raz w tygodniu. Prowadzone są przez nauczyciela informatyki - p. Krystiana Machowczyka. Podczas zajęć wychowankowie uczą się obsługi zaawansowanych funkcji programów z rodziny MS Office. Poznają tajniki budowy profesjonalnych prezentacji multimedialnych, projektowania za pomocą narzędzi graficznych w MS Word czy generowania bardziej skomplikowanych wykresów w MS Excel. Uczą się też języka hipertekstowego HTML, za pomocą którego budują własne strony www. Często wykorzystują tę technologię do tworzenia projektów edukacyjnych w klasie III. Do tego samodzielnie tworzą i dokonują obróbki grafiki za pomocą programów graficznych, m.in. Irfan Viev. Od początku roku szkolnego 2018/2019 rozszerzyliśmy program koła komputerowego o elementy programowania.

W toku zajęć uczniowie przygotowują się także do udziału w konkursach informatycznych na poziomie międzyplacówkowym. W bieżącym roku szkolnym, dzięki swojej wytrwałej pracy chłopcy osiągnęli wysoki wynik w jednym z nich.
.

Przykładowe zajęcia z programowania podczas zajęć koła komputerowego >>>

Koło Szachowe

Zajęcia Koła Szachowego odbywają się raz w tygodniu i realizowane są według autorskiego programu opiekuna Koła, nauczyciela Krystiana Machowczyka. Edukację szachową w naszej szkole traktujemy jako swoistą innowację pedagogiczną w zakresie rozwoju umysłu, głównie kształcenia pamięci, logicznego myślenia, rozwoju wyobraźni i inteligencji uczniów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach Koła Szachowego, w bardzo znaczący sposób wpływają na rozwój intelektualny naszych wychowanków, co w dużej mierze przekłada się na poziom kształcenia w szkole.
Na zajęciach Koła szachowego  chłopcy mają również możliwość zmierzyć się w potyczce szachowej z komputerem dzięki aplikacji Easy Chess 2.0, którą do ćwiczeń wykorzystują szachiści klubowi, a nawet zawodowi gracze w tej dziedzinie. Dzięki wielu poziomom zaawansowania gry – od początkującego do najbardziej zaawansowanego, każdy uczestnik naszego Koła ma możliwość dopasować poziom trudności odpowiadający jego umiejętnościom i w bezstresowych warunkach trenować rozwiązania strategiczne na wirtualnej planszy.

.

Więcej o realizacji zajęć szachowych w naszym ośrodku >>>

Koło Zapalonych Kulturystyką

Od początku roku szkolnego 2017/2018 wybrani wychowankowie uczestniczą reguranie wraz z nauczycielem wychowania fizycznego Damianem Jaroszewskim na dodatkowe zajęcia sportowe na siłowni. Jest to "Koło Zapalonych Kulturystyką", które ma na celu zakres promocji zdrowia wychowanka, wspiera działaność wychowawczą. Wychowankowie szczególnie polubili zajęcia, których mogli samodzielnie przygotować zestaw ćwiczeń na daną partię mięśni, przedstawić swoje poglądy, dyskutować o diecie i higienicznym trybie życia.

Liga Gier Logicznych

Spotkania w ramach Ligi Gier Logicznych odbywają się w placówce raz w tygodniu. W trakcie zajęć wychowankowie mają okazję poznać  gry logiczne i planszowe, w kości oraz karty, czyli takie formy spędzania wolnego czasu, które nie tylko bawią, lecz również rozwijają umiejętności logicznego myślenia i budowania strategii. Poprzez zabawę wychowankowie zwiększają również swoje podstawowe umiejętności matematyczne. Zajęcia prowadzi nauczyciel matematyki i fizyki – p. Grzegorz Kogut.

Koło Miłośników Sportu

Głównym celem koła jest wszechstronny rozwój chłopców, ukierunkowany przede wszystkim na kształtowaniu sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu gier zespołowych oraz popularyzowanie gier zespołowych. Wychowanie poprzez sport uczy przestrzegania zasad bezpieczeństwa, współdziałania w grupie koleżeńskiej, poprawnego zachowania, a także kształtuje kulturalnego zawodnika i kibica sportowego. Poprzez udział w zajęciach wychowankowie mają możliwość w aktywny sposób spędzać czas wolny, a także rozwijać sportowe zainteresowania i uzdolnienia.
Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego – p. Hanna Sterenga.

Koło Artystyczne

Ideą koła jest umożliwienie wychowankom odkrycia ich własnych artystycznych zainteresowań oraz umiejętności.  W ramach zajęć przygotowywane są dekoracje okazjonalne do klas, sypialń, świetlic, upominki związane np. ze świętami, a także prace na konkursy bożonarodzeniowe i wielkanocne. W czasie zajęć chłopcy nie tylko poznają różnorodne techniki plastyczne, ale także uczą się cierpliwości, wytrwałości,  zdobywają wiedzę na temat tradycji i obyczajów świątecznych z różnych regionów Polski. Osoby prowadzące zajęcia starają się uwrażliwić wychowanków na estetykę otoczenia, jednocześnie przedstawiając im ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu.
Zajęcia prowadzi nauczyciel historii – p. Barbara Pussak.

Koło Edukacji Filmowej

Celem spotkań z cyklu „Edukacja filmowa” jest zapoznanie wychowanków z dorobkiem kina polskiego oraz światowego. Ponadto podczas zajęć chłopcy mają możliwość poznania rozwoju techniki filmowej, warsztatu aktorskiego w erze kina niemego i dźwiękowego, zmian zachodzących w technice operatorskiej i oświetleniowej przy zmianie z filmu czarno- białego na kolorowy. Wychowankowie uczestniczą również w prezentacji różnych gatunków filmowych. Zajęcia edukacji filmowej sprawiają, że chłopcy stają się świadomymi odbiorcami filmowymi, którzy potrafią rozróżnić gatunki filmu oraz dokonać jego oceny. Zajęcia prowadzi nauczyciel biologii – p. Iwona Baran.

Koło Przyjaciół ZOL dla Dzieci w Jaszkotlu

Koło Przyjaciół NSOSW im. Jana Pawła II przy ZOL dla Dzieci w Jaszkotlu.

Chłopcy, wyjeżdżający w ramach wolontariatu  do ZOL, przede wszystkim zajmują się dziećmi tam mieszkającymi. Czas spędzają głównie  na zabawie z maluchami.  Poza tym wychowankowie uczestniczą również w zajęciach arteterapii na rzecz ośrodka ZOL oraz wykonują prace porządkowe na jego terenie lub wewnątrz budynku. Nadrzędnym celem zajęć jest rozbudzenie empatii wychowanków na cierpienie drugiego człowieka, a także uświadomienie im tego, że każdy może nieść pomoc potrzebującym.

Zajęcia prowadzi - ks. Jakub Klimontowski.

Koło Przyjaciół DPS w Świebodzicach

Koło jest jedną z form zajęć pozalekcyjnych i skupia się na działalności wolontariackiej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Główne  cele, które są realizowane podczas spotkań i wyjazdów to:

  • promowanie idei wolontariatu jako formy spędzania czasu wolnego;
  • uczenie akceptacji niepełnosprawności przez rówieśników;
  • rozwijanie empatii i chęci niesienia pomocy chorym i słabszym;
  • przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci i młodzieży spowodowanym niepełnosprawnością oraz patologiami.

Partnerem w realizacji programu jest Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach. Średnio dwa razy w miesiącu organizowane są wyjazdy do DPS w Świebodzicach, w trakcie których wychowankowie ośrodka, jako wolontariusze pomagają w organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych, pracach porządkowych w budynku i na zewnątrz oraz pomagają w opiece nad dziećmi podczas różnych wyjść. Podejmowana przez chłopców aktywność pozytywnie wpływa na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. Zajęcia prowadzi nauczyciel języka angielskiego – p. Katarzyna Gawron.

Drużyna wolontariacka św. Rocha

Drużyna Św. Rocha to grupa wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, którzy postanowili zostać wolontariuszami w Wałbrzyskim Schronisku dla Zwierząt. Wychowankowie pod opieką wychowawców: pani Małgorzaty Czech, pani Hanny Sterengi oraz pana Kacpra Jefmańskiego regularnie odwiedzają podopiecznych Schroniska niosąc pomoc obsłudze schroniska w pracach porządkowych, w opiece nad zwierzętami oraz przede wszystkim niosą pomoc zwierzętom.

Koło Przyrodnicze

Zainteresowanie wychowanków przyrodą oraz możliwością wykorzystania tego, co nam oferuje to główne cele koła przyrodniczego. Podczas zajęć uwaga chłopców zwrócona jest głównie  na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym tj. zmianę długości dnia i nocy, zmiany temperatur, występowanie różnych zjawisk meteorologicznych, zmiany w świecie organizmów żywych. Wychowankowie ćwiczą także umiejętności obserwacji i wnioskowania, uczą się, iż przemijanie, rytm jest cechą przyrody, a zatem i człowieka. Inspiracją do zorganizowania zajęć była książka pani Gisele Preuschoff pod tytułem „Rok z przyrodą, rok z dziećmi”. Zajęcia prowadzi nauczyciel biologii – p. Iwona Baran.

Koło Miłośników Historii

Głównym celem koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu historii w niekonwencjonalny sposób, a mianowicie poprzez udział w wycieczkach, imprezach, czyli przez bezpośredni kontakt z dowodami przeszłości. Koło funkcjonuje od kilku lat i cieszy się dużym zainteresowaniem wychowanków. Ciekawy i przystępny sposób pozyskiwania wiadomości przez uczniów rozbudza ich zainteresowanie tematyką historyczną, kształtuje poczucie dumy narodowej, inspiruje do poznawania przeszłości własnej rodziny i regionu, z którego uczniowie pochodzą. Poprzez udział w zajęciach chłopcy mają również okazję  poznać aktywne sposoby spędzania wolnego czasu, a także uczą się właściwego zachowania poza placówką.

Zajęcia prowadzi nauczyciel historii – p. Barbara Pussak.

Koło Medialno - Czytelnicze

Zainteresowania czytelnicze wzbogacają życie człowieka, stają się elementem twórczym jego osobowości, a poszerzając jego sferę poznawczą, dostarczają impulsów do rozwiązywania przeróżnych problemów. Książka wzbogaca wiedzę młodego czytelnika o otaczającym go świecie, wpływa na rozwój jego zainteresowań, i co najważniejsze pozwala silnie przeżywać treść czytanego tekstu i poddawać się jego wpływowi wychowawczemu. Ważne jest, aby mając na uwadze zarówno kształcenie umiejętności czytania, jak i stopniowe wprowadzenie odbiorców za pomocą słowa drukowanego w ciekawy świat literatury, łagodzić niekorzystne skutki lektury wymuszonej u dzieci mających trudności w czytaniu. Natomiast dzieciom, którym czytanie przychodzi z łatwością, dostarczać coraz to nowych bodźców zachęcających do sięgania po książkę.


Celem zajęć jest:
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i medialnych,
- rozwijanie zainteresowania sztuką, pobudzanie wyobraźni twórczej,
- nauka obcowania z dziełami kultury wałbrzyskiej,
- kształtowanie poczucia estetyki i dbałości o księgozbiór.
W ramach koła organizowane są następujące zajęcia :
- indywidualna praca z uczniem mającym problemy z czytaniem,
- zajęcia w Bibliotece pod Atlantami oraz w Bibliotece Multimedialnej,
- spotkania z introligatorem, spotkania autorskie,
- wyjścia do kina, udział w imprezach kulturalnych.
Zajęcia prowadzi nauczyciel biblioteki – p. Krystyna Osiewała.

Koło Taneczne

KOŁO WSPÓŁPRACY Z ZESPOŁEM PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”
Zajęcia taneczne mają  na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i tworzenia. Uczestnictwo w nich jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu, a tematyka zajęć stanowi uzupełnienie treści w ramach edukacji muzycznej. Poprzez taniec, wychowankowie kształtują w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów, a także uzyskują elastyczność i harmonijność ruchową. Elementy tańca i układy choreograficzne pozytywnie wpływają na umiejętność obcowania w towarzystwie. Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, z drugiej zaś mogą stać się ważnym elementem terapii, ponieważ znoszą napięcie mięśniowe, emocjonalne i daje odprężenie.
 
W ramach koła odbywają się następujące zajęcia:
- wyjazdy na zajęcia taneczne z instruktorem nauki tańca i śpiewu,
- ruch przy akordeonie - tańce, układy rytmiczne, układy ćwiczeń gimnastycznych,
- słuchanie muzyki, prezentacja muzyki ludowej i klasycznej,
- przedstawianie układów tanecznych przez grupę reprezentacyjna i instruktora prowadzącego zajęcia.
Zajęcia prowadzi p. Krystyna Osiewała.

Koło Przyjaciół Siatkówki

Pomysł wyjazdów na mecze piłki siatkowej jest wynikiem mojej życiowej pasji i zainteresowań. Od 9 lat sędziuję mecze piłki siatkowej oraz współpracuję z klubami sportowymi. Uważam, że sport to jeden z najlepszych środków do kształtowania postaw młodych ludzi. Daje zarówno dużo pozytywnej energii jak i przykłady i wzory dobrych zachowań. Sport pobudza ambicje, uczy określonych reguł rywalizacji, przez co zmusza do szacunku dla przeciwnika i realnej oceny własnych możliwości, wpływa korzystnie na rozwój fizyczny i psychiczny. Uczy opanowania, obowiązkowości i pracy w zespole, a także odpowiedzialności za siebie i innych. A, co najważniejsze, można się po prostu świetnie bawić. W zeszłym roku jeździliśmy na mecze ORLENLigi do Wrocławia. W tym roku doszły nam wyjazdy na PLUSLigę do Lubina. Zobaczymy co będzie w przyszłym sezonie.

Koło Edukacji Teatralnej

Powołując koło teatralne p. Dorota Smoczyńska miała na uwadze  nie tylko rozwój zainteresowań chłopców,  zapoznanie ich z kulturą słowa,  terminami teatralnymi, ale nade wszystko planowała tworzyć własne spektakle, etiudy, przedstawienia lalkowe i  miniatury. Grupa „bawiąca się w teatr”  jest otwartym  sześcioosobowym zespołem, który w trakcie zajęć będzie miał okazję poznać zagadnienia teoretyczne : historię i istotę sztuki , środki artystycznego wyrazu w sztuce teatralnej, tworzywa teatralne, różne formy sztuki  – rodzaje teatrów. Jednak głównym założeniem koła  jest rozwijanie wśród chłopców  wyobraźni, kreatywności,  kształtowanie postaw twórczych, posługiwanie się dźwiękiem, ruchem, słowem, mimiką, gestykulacją. Poprzez  różnego rodzaju  zabawy i gry dramowe wychowankowie mają okazję budować zaufanie w grupie a przygotowane spektakle  są również formą terapii  i prezentacją wspólnych dokonań w szkole i środowisku lokalnym. W ramach zajęć koła teatralnego organizowane są także wyjścia na przedstawienia i warsztaty do  Teatru Lalki i Aktora i Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

Zajęcia warsztatowe
Kulturalnie i pożytecznie spędzam czas

Zajęcia warsztatowe "Kulturalnie i pożytecznie spędzam czas" pozwalają naszym wychowankom realizować swoje zainteresowania, ale też uczą ich jak wspólnie w miłej atmosferze spędzić popołudnie. Wychowankowie uczestniczący w  tych zajęciach podejmują się pod okiem nauczyciela różnorodnej działalności wytwórczej. Zajęcia  obejmują zarówno prace plastyczne, jak i prace kulinarne. Prace plastyczne zdobią później świetlice grupowe lub pokoje wychowanków. Lubiane przez wychowanków zajęcia kulinarne pozwalają tez zastanowić się chłopcom nad wyborem drogi zawodowej.