Dobre praktyki » KONFERENCJE

Idea

W 2009 roku po raz pierwszy narodził się pomysł zorganizowania spotkania przedstawicieli placówek zajmujących się trudną młodzieżą. Była to odpowiedź na pojawiającą się, przy okazji różnych przedsięwzięć szkoleniowych, potrzebę wymiany doświadczeń, dotyczących różnorodnych sfer życia placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

.

Celem organizowanych Konferencji jest zatem, inspirowanie do rozwoju oraz doskonalenie warsztatu pracy ich uczestników, między innymi poprzez wymianę myśli, opinii, doświadczeń. Dzięki corocznym spotkaniom wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy mają możliwość zaprezentowania dorobku pracy placówek i własnych sukcesów wychowawczych, a jednocześnie skorzystać z pomysłów i ciekawych rozwiązań stosowanych przez innych.

.

Przez kolejne lata zawiązało się już grono stałych uczestników Konferencji, którzy kontynuują współpracę korespondując ze sobą, wymieniając się informacjami i wzajemnie się wspierając.

.

Spotkania uświetniają swoją obecnością i wspierają merytorycznie specjaliści ze współpracujących z Ośrodkiem środowisk akademickich.