Dobre praktyki » KONFERENCJE

Idea

W 2009 roku, po raz pierwszy, narodził się pomysł zorganizowania spotkania przedstawicieli placówek i instytucji zajmujących się młodzieżą niedostosowaną społecznie. Była to odpowiedź na pojawiającą się, przy okazji różnych przedsięwzięć szkoleniowych, potrzebę wymiany doświadczeń, dotyczących różnorodnych sfer życia placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

Opisywane spotkania przybrały formę cyklicznie organizowanych konferencji podczas których prezentowane są dobre praktyki stosowane w działalności resocjalizacyjnej. Dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci mają możliwość zaprezentowania dorobku pracy placówek i własnych sukcesów wychowawczych, a jednocześnie skorzystać z pomysłów i ciekawych rozwiązań stosowanych przez innych.

Przez kolejne lata zawiązało się już grono stałych uczestników konferencji, którzy kontynuują współpracę korespondując ze sobą, wymieniając się informacjami i wzajemnie się wspierając.

Spotkania uświetniają swoją obecnością i wspierają merytorycznie specjaliści ze współpracujących z Ośrodkiem środowisk akademickich.