Galeria » Filmy o naszym Ośrodku

FILMY O NASZYM OŚRODKU


Zapraszamy do obejrzenia filmu "Restart"Zapraszamy do obejrzenia filmu "Wolontariat"Film z realizacji projektu
"Nowa Perspektywa - Lepszy Start"

Film z Rajdu "Sudety 2018"


Film z Dolnośląskiej Ligi Piłki Nożnej Placówek
Resocjalizacyjnych w Wałbrzychu


Film z IV Mistrzostw Tenisa Stołowego Placówek
Resocjalizacyjnych w Wałbrzychu


Film z Dolnośląskiej Ligi Piłki Nożnej Placówek Resocjalizacyjnych w Wałbrzychu

Film z III Mistrzostw Tenisa Stołowego Placówek Resocjalizacyjnych w Wałbrzychu


Film z projektu "Nowa Perspektywa Lepszy Start"


Film z przebiegu Finału Dolnośląskiej Ligi Piłki Nożnej Placówek Resocjalizacyjnych 2016


Film z rajdu "Sudety 2016"


Film z I Mistrzostw Tenisa Stołowego Placówek Resocjalizacyjnych - Wałbrzych 2015


Film z przebiegu Finału Dolnośląskiej Ligi Piłki Nożnej Placówek Resocjalizacyjnych - Wałbrzych 2015


Film edukacyjny "Projekt RIESE"


Film "Tańce w Starej Kopalni"


Graphic by K. Machowczyk....................