Wydarzenia » OGÓLNOPOLSKA AKCJA "PRZERWA NA CZYTANIE"

Ogólnopolska akcja "Przerwa na czytanie"

W tym roku po raz pierwszy nasza placówka uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie, pod nazwą "Przerwa na czytanie". Akcja ta odbywała się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, a jej celem było zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu, a także promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Akcja "Przerwa na czytanie" skierowana została do szkół i placówek oświatowych każdego typu, a udział w biciu rekordu mogła brać cała społeczność szkoły -  uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy. Po zgłoszeniu szkoły i wybraniu dnia, którym był 8 maja przystąpiliśmy do działania. Organizatorem została bibliotekarka szkolna pani Krystyna Osiewała, która przeprowadziła całą akcję w naszej placówce. Podczas długiej przerwy wszyscy uczniowie, nauczyciele, pedagog, dyrektor, wicedyrektor, higienistka, kucharki i pozostali pracownicy, w sumie 44 osoby przystąpiły do czytania. Każdy czytał to na co miał ochotę, co sam sobie wcześniej wybrał. Czytaliśmy na holu korytarza, w stołówce,  na schodach, w klasie, itp. – wszędzie, gdzie było to możliwe. Pan Krystian Machowczyk dzielnie fotografował Całe wydarzenie wchodząc w każdy kąt za uczniami. Pani Emila Kłysz - wicedyrektor placówki, umilała nam czas czytając przez szkolny radiowęzeł opowiadanie pt. „ Odd i lodowi olbrzymi” – Neil Gaiman. Wszystkim uczniom tak bardzo ta forma przypadła do gustu, że postanowili na pozostałych przerwach dokończyć czytanie. Po kolei każdy kto chciał czytał, a inni słuchali. Ustaliliśmy, że od tego dnia przynajmniej raz w miesiącu wychowankowie naszej placówki podczas przerw będą kontynuowali czytanie przez radiowęzeł. Dzięki tej akcji większość uczestników po lekcjach kontynuowała czytanie rozpoczętych wcześniej książek i nazwała ten dzień „Dniem z Książką”.

Fotorelacja - K. Osiewała, K. Machowczyk.......