Wydarzenia » SZKOLNY FESTIWAL PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Szkolny Festiwal Projektów Edukacyjnych

Dnia 5 czerwca 2019r. w ośrodku odbył się  Szkolny Festiwal Projektów Edukacyjnych. Tradycyjnie już od kilku lat w tak przyjętej formie, uczniowie trzecich klas naszego gimnazjum prezentowali przebieg oraz wyniki swojej kilkumiesięcznej pracy zespołowej, podczas której powstawały bardzo interesujące projekty. Niestety  w tym roku była to ostatnia uroczystość poświęcona projektom gimnazjalnym. Prezentację rozpoczęliśmy o godzinie 11.30 na sali gimnastycznej, gdzie zebrała się cała nasza społeczność szkolna. Prowadząca imprezę pani Krysia Osiewała serdecznie powitała wszystkich zebranych i przedstawiła zespoły projektowe oraz ich opiekunów.

Jako pierwszy prezentował się zespół, który pracował pod opieką nauczyciela historii – pana Daniela Sienkowca.  Temat projektu brzmiał: Żołnierze Wyklęci na Dolnym Śląsku.  Jakub, Kamil, Dawid, i Rafał  w swoim wystąpieniu  przybliżyli nam sylwetki wielu żołnierzy, którzy walczyli dzielnie za naszą ojczyznę w czasie okupacji niemieckiej a po wojnie byli prześladowani na Dolnym Śląsku przez władze komunistyczne. Do projektu chłopcy wykorzystali prawdziwe mundury wojskowe. Były wiersze, pokazy filmowe i bardzo dużo informacji, które chłopcy zebrali podczas wycieczki historycznej do Wrocławia.
Jako drugi prezentował się zespół, który pracował pod kierownictwem nauczyciela techniki – pana Krystiana  Machowczyka. Tu z kolei chłopcy przez dwa miesiące poznawali jedną z bardziej skomplikowanych maszyn technicznych – silnik spalinowy. W projekcie zatytułowanym Budowa i zastosowanie silnika spalinowego, Kacper, Wiktor i Dominik pokazali nam, z jakich elementów składa się silnik dwusuwowy, czterosuwowy oraz,  uwaga - silnik wankla! Omówili systemy pracy tych silników oraz ich zastosowanie w praktyce. Na koniec, wykorzystując model obrotowy zaprezentowali rodzaje ruchów, jakie wykonują główne elementy silnika podczas pracy. Była to ogromna dawka technicznej wiedzy, która tym bardziej zasługuje na uznanie, ponieważ zagadnienia, które chłopcy rozpatrywali w tym projekcie, dotyczą zakresu materiału dydaktycznego z przedmiotów zawodowych technikum mechanicznego.

Trzecim projektem prezentowanym podczas naszego Festiwalu była zbiorowa praca wykonana pod okiem nauczyciela, pana Piotra  Szulwacha. Temat projektu brzmiał: Zdrowy tryb życia i przedstawiał wiele aspektów i warunków naszego zdrowia, uwarunkowanych zdrowym odżywianiem. Po prezentacji multimedialnej na ten temat, Adrian,  Patryk i Nataniel, przedstawili nam sporych rozmiarów wykonana własnoręcznie piramidę zdrowego żywienia. Sporo dowiedzieliśmy się z tego projektu, co tak naprawdę nam szkodzi, a co ma duży wpływ na nasze zdrowie w codziennej diecie.

Czwarty, ostatni projekt nosił nazwę  Origami. Łukasz i Marcin, którzy pracowali pod opieką nauczyciela zajęć artystycznych, pani Izabeli Fiebich-Bednarskiej, zdradzali nam tajniki trudnej techniki składania papieru, z którego powstają przepiękne figury, ozdoby a nawet zwierzątka. Obejrzeliśmy kilka przykładowych, prawdziwych dzieł sztuki, wykonanych przez chłopców w ramach swojego projektu. Ich praca naprawdę zasługuje na podziw. 
Tegoroczny, ostatni już Festiwal naszych szkolnych projektów uroczyście zakończył dyrektor naszej placówki, pan Piotr Schienke. Podziękował wszystkim zespołom za ich ciężką, kilkumiesięczną pracę i wyraził swój pocdziw przede wszystkim dla stopnia trudności tematów, jakie chłopcy podjęli w tym roku. 
Organizatorem Szkolnego Festiwalu Projektów Edukacyjnych był nauczyciel - Krystian Machowczyk.

Projekt "Żołnierze Wyklęci na Dolnym Śląsku"

Projekt "Budowa i zastosowanie silnika spalinowego"

Projekt "Zdrowy tryb życia"

Projekt "Origami"

Tekst i zdjęcia - K. Machowczyk.......