Wydarzenia » KONFERENCJA NAUKOWA W STAREJ KOPALNI

Konferencja naukowa w Starej Kopalni

W dniu 24 października 2019 r. w Wałbrzychu miała miejsce konferencja naukowa pn. „Dżuma XXI wieku – uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Profilaktyka i redukcja szkód”. W konferencji mającej miejsce w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” wzięli udział reprezentanci środowisk akademickich, wychowawcy i nauczyciele placówek wychowawczo-edukacyjnych, osoby zajmujące się pomocą społeczną oraz pracujące z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od środków psychoaktywnych i zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi, oraz zebrani goście – specjaliści terapii uzależnień. Wśród uczestników konferencji znalazł się Daniel Sienkowiec, wychowawca Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu.

W trakcie konferencji prelegenci zaprezentowali ciekawe prezentacje ukazujące – zarówno z perspektywy stricte naukowej jak i codziennej pracy z osobami uzależnionymi – różnorodne aspekty omawianego tematu konferencji. Wśród poruszanych kwestii były m.in. zmiany w podejściu do leczenia uzależnień, współczesna profilaktyka uzależnień w szkole u progu XXI wieku, uzależnienia od substancji psychoaktywnych i behawioralnych wśród dzieci i młodzieży; trudności, na które możemy się natknąć w psychoterapii uzależnień, przypadki zatruć narkotykowych – pierwsza pomoc medyczna osobie poszkodowanej. Interesująca konferencja spotkała się z żywym oddźwiękiem wśród zebranych licznie gości, organizatorzy zapowiedzieli kolejną część tego typu spotkań w następnym roku.

Tekst i zdjęcia - D. Sienkowiec.......