Wydarzenia » PLATFORMA G SUITE W NASZYM OŚRODKU

Wdrożenie platformy G Suite w naszym Ośrodku

Od dnia 23.12.2019 pracownicy naszego Ośrodka pracują na nowej cyfrowej platformie administracyjnej, utworzonej w przestrzeni dyskowej G Suite.  Platforma zawiera strukturę katalogową z dokumentacją elektroniczną, którą prowadzą wszyscy pracownicy pedagogiczni naszej placówki. Każdy pracownik  posiada specjalnie utworzone konto domenowe z dostępem do zasobów,  wyposażonych w narzędzie do możliwości zmiany treści on-line danego dokumentu. Autorem infrastruktury zasobów dokumentacji elektronicznej jest nauczyciel informatyki – mgr Krystian Machowczyk, który jest także administratorem oraz liderem wdrożeniowym tej platformy w naszym Ośrodku.
G Suite to doskonałe, innowacyjne rozwiązanie umożliwiające pełną elektronizację dokumentacji, które oparte jest na bezpłatnej licencji dla szkół i uczelni. W bardzo dużym stopniu usprawnia pracę nauczycieli i wychowawców w naszej placówce.

 

Więcej o G Suite dla Szkół i Uczelni >>>

.

Kontakt z naszym administratorem: Krystian@hoga.pl