Wydarzenia » DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia jest Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Święto zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2005 r. dla uczczenia pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej. To także rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, w którym Niemcy zamordowali ok. 1,3 mln osób − głównie Żydów, a także Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości. Auschwitz jest symbolem zagłady i okrucieństw II wojny światowej. W oparciu o literaturę przybliżającą tematykę Zagłady oraz losy ludności Europy w okresie II wojny światowej uczniowie ośrodka, podczas zajęć z historii realizowanych wraz z nauczycielem Panem Danielem Sienkowiec, poznali dzieje powstania i funkcjonowania KL Auschwitz-Birkenau. Bazując na programie przygotowanych warsztatów historycznych, wychowankowie wspólnie rozmawiali o historii Zagłady pamiętając, iż świat jest zobowiązany do upamiętniania ofiar Holokaustu i edukowania o jego historii, by walczyć z antysemityzmem i rasizmem oraz zapobiegać aktom ludobójstwa w przyszłości. Ta niecodzienna lekcja historii spotkała się z wyjątkowym odbiorem wśród uczniów, żywo zainteresowanych omawianą tematyką.

Tekst i zdjęcia - D. Sienkowiec