Wydarzenia » GRUPA II NA FILMIE "WYKLĘTY"

Wychowankowie grupy II na seansie filmowym "Wyklęty"

Dnia 30.03.2017 wychowankowie grupy drugiej naszej placówki, pod opieką pani Krystyny Osiewały i Iwony Baran mieli możliwość obejrzeć premierowy film Konrada Łąckiego pod tytułem ,,Wyklęty”. W seansie uczestniczyło dziesięciu wychowanków, którzy pojechali na projekcje w nagrodę za sumienną pracę i dobre zachowanie. Debiutujący w pełnym metrażu Łęcki opowiada o stalinowskim terrorze, a jednocześnie snuje w retrospekcjach historię o trudach podtrzymywania narodowej tożsamości.  "Wyklęty” opowiada o prawdziwych wydarzeniach z naszej historii. Bohaterami filmu są członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego, walczący z władzą ludową o powojenny kształt Polski. Ludzie ci mimo olbrzymiej przewagi resortu bezpieczeństwa, wspieranego przez radzieckie NKWD, walczyli do końca o swoją sprawę. Większość zginęła, a pamięć o nich została przez reżimowych historyków zakłamana. Dopiero w chwili obecnej możemy poznawać imiona wielu bohaterów, którzy po II wojnie oddali swe życie za wolną Polskę. Film niewątpliwie był dla naszych wychowanków znakomitą lekcją historii.