Wydarzenia » FESTIWAL PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Festiwal Projektów Edukacyjnych
w naszej szkole

Dnia 17 czerwca 2017r. w naszym gimnazjum odbył się  Festiwal Projektów Edukacyjnych. To już czwarta nasza szkolna impreza w tej postaci. Tego dnia salę gimnastyczną przygotowywaliśmy już od godziny 8.00. Uczniowie klas drugich i trzecich znosili i przygotowywali krzesła na widowni, szykowali specjalne miejsca dla grona pedagogicznego oraz sprzęt multimedialny dla zespołów mających prezentować efekty swojej dwumiesięcznej pracy zespołowej. Festiwal Projektów o godz. 9.00 krótkim powitaniem i przedstawieniem zespołów, otworzyła pani Krystyna Osiewała. Dyrektor naszego ośrodka – pan Piotr Schienke, również życzył wszystkim zespołom jak najlepszych wyników w końcowym etapie realizacji swoich projektów.

Jako pierwszy prezentował efekty swojej pracy zespół pod opieką nauczyciela języka polskiego – pani Doroty Smoczyńskiej. Projekt ten nosił nazwę  „Tworzymy komiks” i  był realizowany przez trzech wychowanków: Kacpra Wawrzeło, Dawida Biały, Daniela Iwaśków i Daniela Madejczyka. Uczniowie przedstawili nam, jak w trakcie realizacji projektu poznawali historię powstawania komiksu w Polsce. Następnie przedstawili samodzielnie wykonany przez siebie komiks, w którym sami grali główne role.

Drugim z zespołów, prezentujących końcowy efekt swojej pracy nad projektem był zespół pracujący pod opieka nauczyciela biologii – pani Iwonki Baran. Tu chłopcy Szymon Augustynowicz, Piotr Letki  i Sylwester Rożek pokazali nam, w jaki sposób uprawia się warzywa, prezentowali nam hodowane samodzielnie ziemniaki, pomidory i fasolkę. W czasie realizacji projektu wyhodowali całkiem pokaźne okazy Ponadto przedstawili kilka innych warzyw i owoców spotykanych na naszym stole, pochodzących z innych kontynentów. Projekt, który realizowali, nosił nazwę „Owoce i warzywa pochodzące z różnych stron świata”.

Jako trzeci zaprezentował się zespół projektowy, który pracował pod opieką pana Daniela Sienkowiec – nauczyciela historii. Tomasz Chełpa, Dominik Kubów, Sebastian Charewicz i Patryk Budziński prezentowali temat „Żołnierze Wyklęci – do końca wierni wolnej Polsce”. W toku swojej prezentacji chłopcy przybliżyli postaci wielu żołnierzy pokrzywdzonych przez los w powojennej Polsce. Pokazali zebrane materiały pochodzące z Instytutu Pamięci Narodowej oraz wyniki współpracy z pracownikami IPN w czasie realizacji swojego projektu.
Tegoroczną  prezentację  projektów edukacyjnych zakończyliśmy o godzinie. 10.15. Organizatorami całego przedsięwzięcia byli nauczyciele Krystyna Osiewała i Krystian Machowczyk.


Tekst i zdjęcia - K. Machowczyk.......