Wydarzenia » KONFERENCJA "POMAGANIE - POMAGA"

Konferencja „Dzielenie się dobrymi praktykami”
pod tytułem „Pomaganie – Pomaga”

W dniu 18 listopada 2014 r. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park odbyła się V Konferencja „Dzielenie się dobrymi praktykami”, pt.: „Pomaganie – Pomaga”, czyli o wolontariacie wychowanków w pracy resocjalizacyjnej”. Organizatorem spotkania był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu, którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Idea, organizowanych cyklicznie od roku 2009 konferencji, skupiona jest na wzajemnej wymianie doświadczeń placówek resocjalizacyjnych. W bieżącym roku tematem wiodącym spotkania był wolontariat. Do Wałbrzycha przyjechało 70 przedstawicieli z 17 dolnośląskich placówek resocjalizacyjnych takich jak: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ochotnicze hufce pracy.  Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD Pan Jerzy Więcławski oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pani Małgorzata Sandecka.  W spotkaniu wzięli również udział dyrektorzy i przedstawiciele instytucji oświatowych, instytucji współpracujących z ośrodkiem oraz zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. W tematykę konferencji wprowadził wszystkich film „Wolontariat”, przedstawiony przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu oraz wykład dr Fryderyka Drejera z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze pt. „Wolontariat", jako obszar działań resocjalizacyjnych”. Ważną częścią konferencji były prezentacje przedstawicieli placówek resocjalizacyjnych. Pedagodzy z entuzjazmem opowiadali o wykorzystaniu wolontariatu, jako skutecznej metody oddziaływania na młodzież niedostosowaną społecznie oraz o efektach tych działań. Warsztat pt. „Praktyczny wolontariat” poprowadził Pan Radosław Bednarski z Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”, a całą konferencję podsumował Dziekan Wydziału Humanistycznego i Nauk Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, dr Leszek Albański.
Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Patronatem Naukowym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, oraz została wpisana w Kalendarz Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2014.